Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Dela

Utbyggnad av Klinga arbetsområde
Nu planeras det inför den tredje och sista etappen av Klinga arbetsområde. Det här området, som ligger intill E4:an, har ett attraktivt läge med goda kommunikationer och exponerat reklamläge. I den tredje etappen görs en projektering av utbyggnad av Moraths väg. Tillhörande utredningar ska göras för att i framtiden kunna ge möjlighet av utbyggnad av cirka 6 hektar verksamhetsmark.

Sedan 1991 har Klinga arbetsområdet byggts ut succesivt. I etapp 1 har bensinstation, vägrestaurang, gokartbana och bussgarage med flera anläggningar byggts. I etapp 2 har två industrikvarter möjliggjorts och totalt 9,2 hektar ny verksamhetsmark skapats. Idag är i stort sätt all mark i etapp två såld eller upplåten med optionsrätt.

Detaljplan för fastigheten Torget 6 (Bankpalatset) i Gamla staden
En ny detaljplan för fastigheten Torget 6 har antagits. Enligt en detaljplan från 1972 får byggnaden användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen möjliggör användning för bostäder, kontor och centrumverksamhet samt att en tvåvåningars påbyggnad kan göras på den lägre byggnaden mot Gamla Rådstugugatan.

Det äldre bankhuset, som idag till större delen utgörs av kontorslokaler, föreslås återställas till de ursprungliga funktionerna. Det vill säga bostäder på de övre planen och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Den nyare byggnaden mot Gamla Rådstugugatan föreslås byggas om för bostäder byggnadshöjd för det äldre bankhuset.De föreslagna förändringarna ska göras utan att bebyggelsens kulturhistoriska värde påverkas negativt.

Planbesked för detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 i Arkösund
Norrköpings kommun har gett positivt planbesked för att pröva möjligheten att utveckla campingområdet i Arkösund med större uppställningsytor för husvagnar, husbilar och stugor.

I det fortsatta planarbetet behöver dagvattenhantering och översvämningsrisk, strandskydd, farligt gods studeras. Hänsyn ska tas till riksintresset för Östergötlands skärgård. Planarbetet kan inledas efter beslut om uppdrag i stadsplaneringsnämnden.

Planbesked för planarbete för fastigheterna Ljura 1:1 och Ljura 1:2
För att ersätta befintlig räddningsstation i centrum behöver södra delen av Norrköping en ny räddningsstation. Flera utredningar har gjorts av områden i anslutning till Söderleden för att hitta en lämplig plats. Det område som anses bäst lämpat är på Dagsbergsfältet i anslutning till Ljura trafikplats. I dagsläget finns det tre alternativa förslag på lägen för bebyggelse på det området. Under planarbetet behöver bland annat befintlig ridverksamhet samt pågående planering för Johannisborgsleden studeras.

För nedladdningsbara bilder, se Relaterat/Bilder längst ner på den här sidan.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Fred Jansson (Klinga arbetsområde)
Titel: mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 31 94

Martin Heidesjö (fastigheten Torget 6, Bankpalatset) 
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 68

Anna Vernersson (fastigheten Nordanskog 1:1) 
Titel: planarkitekt 
Telefon: 011-15 13 10

Tomas Nyström (Ljura 1:1 & Ljura 1:2)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 23 eller 076-104 47 74
_________________________________________________________________

Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Nyckelord

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Let's create Norrköping! 
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum