Stockholms stad

Nyinstiftat hederspris kultur för barn och unga

Dela

Hederspriset tilldelas den person eller grupp som arbetar för barn och ungas rätt till kvalitativ kultur, genomför inspirerande kulturprogram för barn och/eller unga, driver barnkulturen framåt eller arbetar för hög grad av delaktighet och inflytande för barn och unga. Med barn och unga avses åldrarna 0-18 år.

Stockholms hederspriser

Kulturnämnden beslutade 6 december 2016 om ändrade riktlinjer för stadens fem hederspriser. Hederspriserna tilldelas förutom kulturaktörer nu även möjliggörare så som producent, arrangör eller organisation inom Stockholms kulturliv. Prissumman är 100 000 kronor.

Hedersprismottagarna utses inom följande kategorier:

  • Musik
  • Konst
  • Litteratur
  • Scenkonst
  • Kultur för barn och unga

Stockholms kulturpriser 2017

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv. Tillsammans ska pristagarna representera ett Stockholm för alla. 2017 delas Bellmanpriset, Lennart af Petersenspriset och Hederspriserna ut.

Nominering pågår till och med 1 februari

Vem som helst kan enkelt nominera till stadens priser genom att förslå pristagare via ett webbformulär.

Nominera via webbformulär

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Andersson
Kommunikationsansvarig
076-123 19 87
tomas.j.andersson@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum