Stockholms stad

Nyinstiftat hederspris kultur för barn och unga

Dela

Hederspriset tilldelas den person eller grupp som arbetar för barn och ungas rätt till kvalitativ kultur, genomför inspirerande kulturprogram för barn och/eller unga, driver barnkulturen framåt eller arbetar för hög grad av delaktighet och inflytande för barn och unga. Med barn och unga avses åldrarna 0-18 år.

Stockholms hederspriser

Kulturnämnden beslutade 6 december 2016 om ändrade riktlinjer för stadens fem hederspriser. Hederspriserna tilldelas förutom kulturaktörer nu även möjliggörare så som producent, arrangör eller organisation inom Stockholms kulturliv. Prissumman är 100 000 kronor.

Hedersprismottagarna utses inom följande kategorier:

  • Musik
  • Konst
  • Litteratur
  • Scenkonst
  • Kultur för barn och unga

Stockholms kulturpriser 2017

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv. Tillsammans ska pristagarna representera ett Stockholm för alla. 2017 delas Bellmanpriset, Lennart af Petersenspriset och Hederspriserna ut.

Nominering pågår till och med 1 februari

Vem som helst kan enkelt nominera till stadens priser genom att förslå pristagare via ett webbformulär.

Nominera via webbformulär

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Andersson
Kommunikationsansvarig
076-123 19 87
tomas.j.andersson@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum