Tekniska verken i Linköping

Nykvarnsholmen nominerad till arkitekturpris

Dela

Nykvarnsholmen som bland annat byggts om med en ny fiskväg, och som invigdes den 23 september i år, har nominerats till Östergötlands arkitekturpris. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Tekniska verken.

Foto: Göran Billeson
Foto: Göran Billeson

Omvandlingen i parkområdet innebär också att kajen har renoverats, att belysningen är ny och att Linköping wi-fi, som är fritt för alla, är utbyggt. Befintliga broar är renoverade och nya har byggts, ihopkopplade med nya gång- och cykelvägar. Pedagogiska konstverk i form av stora musslor och fiskar smyckar området. Tanken är att Nykvarnsholmen och hela Stångåstråket ska vara en vacker, trygg och tillgänglig plats att söka sig till och vistas på, både för människor, djur och natur.

– Projektet är ett fint exempel på hur olika organisationer kan samarbeta kring en gemensam fråga och uppnå något väldigt bra! Fiskvägen har biologiskt fungerat i det närmaste perfekt och kommer att ge Stångån en ökad biologisk mångfald samtidigt som möjligheten att producera förnybar vattenkraftsel finns kvar. Vi kommer också att kunna dra många nyttiga lärdomar av projektet inför framtida fiskvägsbyggen. Dessutom har Nykvarnsholmen förvandlats till en jättefin parkmiljö för alla Linköpingsbor, säger Ola Palmquist, affärsenhetschef för vattenkraft på Tekniska verken. 

Projektet har varit mycket komplext och utmanande, både tekniskt men även gällande frågor om hur platsens olika värden och berättelser skulle gestaltas. Den känsliga miljön omkring Stångån, med sina stora vattenspeglar med uthängande skuggande träd, kajerna och de storskaliga parkrummen, har varit viktig att behålla och komplettera, men undvika att förvanska.

– Det har varit ett fantastiskt projekt att vara delaktig i. Ett nära och intensivt samarbete i en projektgrupp med landskapsarkitekt, ekologer, projektledare och stadsantikvarie har varit en nyckel för framgång i projektet. Dessutom har flera aktörer samarbetat under många år i projektet, Linköpings kommun, Tekniska verken och Kinda kanal, säger Linda Moström, landskapsarkitekt på Linköpings kommun.

Så här lyder nomineringen:
“Projektet nomineras för att det är ett positivt bidrag i Linköpings stadsmiljö med fokus på behov och värden för både människor och natur. På platsen möts natur, historia, pedagogik, teknik och estetik. Tekniska förutsättningar har vävts samman med värden för vistelse och ekologi till en helhet som respekterar och ansluter väl till sitt sammanhang. Platsen ger värden under hela året och för många målgrupper, samt bjuder på en spänning i vattnets olika uttryck och funktioner. Projektet ger inte bara värden på platsen utan även i ett större sammanhang, genom att vara en del av stadens planerade stadspark, skapa förutsättningar för ett mer levande vattendrag samt öka allmänhetens kunskap om biologi och historia.” 

Östergötlands arkitekturpris tilldelas ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden; husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Projektet ska vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren.

Juryn består av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Priset tilldelas arkitekturverket och repliker av priset ges dessutom till arkitekten/planeraren och byggherren och i förekommande fall kommunen. Vinnaren utses på årsmötet i mars 2021.

För mer information kontakta gärna:
Ola Palmquist, affärsenhetschef vattenkraft, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 64
Ola.Palmquist@tekniskaverken.se

Nyckelord

Bilder

Foto: Göran Billeson
Foto: Göran Billeson
Ladda ned bild

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum