Konkurrensverket

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Dela

När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Under hösten 2018 ingick Nynäshamns kommun ett avtal med en fastighetsägare om att hyra en förskolelokal. I samband med det gjorde kommunen en överenskommelse med fastighetsägaren om att fastigheten skulle byggas om för att också inhysa en gruppbostad. I juli 2019 ingicks ett hyresavtal med tillhörande hyresgästanpassningar av fastigheten. Avtalets värde uppgår till cirka 17 miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverkets bedömning är hyresgästanpassningen av den omfattningen att det är fråga om en byggentreprenad, vilken skulle ha upphandlats. Att byggentreprenaden inte föregicks av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling innebär att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling.

– Vi ser allt oftare olika typer av kontraktstilldelningar utan annonsering just i samband med byggentreprenader. Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Nynäshamns kommun ska dömas att betala 1 500 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Joanna Olsson, processråd, 08-700 15, joanna.olsson@kkv.se 

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen11.6.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som visar att bolagen är skyldiga att följa transparenslagen. Syftet är bland annat att det ska vara enklare att kontrollera att bolagen följer EU:s statsstödsregler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum