Akademiska sjukhuset

Nytt AI-verktyg ska underlätta riskbedömning vid ambulansdirigering

Dela

Varje år prioriteras cirka 33 000 samtal av sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala. Nu införs en ny funktion i beslutsstödet som ska underlätta riskbedömningar och svåra prioriteringsbeslut vid utlarmning av ambulanser.

– Trots god beredskap inom regionens ambulanssjukvård händer det ibland att många patienter ringer in samtidigt och tillfälligt överbelastar kapaciteten. I dessa situationer tvingas sjuksköterskor och ambulansdirigenter vid larmcentralen fatta svåra beslut om vilka patienter som ska gå före andra. Den nya funktionen ska underlätta prioriteringsarbetet i dessa lägen, säger Douglas Spangler, projektledare inom ambulanssjukvården, Akademiska sjukhuset, och doktorand vid Uppsala Universitet.

Den nya AI-baserade funktionen har utvecklats i Uppsala genom ett tidigare Vinnovaprojekt. Det bygger på maskininlärningsmodeller som matas med stora mängder historiska data om patienters sjukdomstillstånd och kliniska utfall. Under sommaren ska funktionen utvärderas i reell klinisk miljö inom ramen för en pilotstudie. Detta som ett led i en randomiserad klinisk prövning som kommer att pågå under cirka två år och omfatta cirka 3000 patienter. Studien drivs av forskare vid Uppsala Center for Prehospital Research (UCPR) vid Uppsala Universitet, i samarbete med ambulanssjukvården i Region Uppsala.

– Målet är att den nya funktionen i beslutsstödet ska hjälpa sjuksköterskor att se till att den svårast sjuka patienten får ambulans först i situationer där resurserna inte räcker till för alla. Personalen utbildas nu successivt, varefter de börjar använda verktyget skarpt inom ramen för studien, förklarar Hans Blomberg, medicinskt ledningsansvarig läkare vid Sjukvårdens Larmcentral.


Konkret innebär studien att personalen vid larmcentralen får hjälp att välja vilken patient som ska få första lediga ambulans utifrån deras sjuklighetsrisk. I slumpmässigt utvalda fall får de hjälp av verktyget, och i övriga fall arbetar de enligt nuvarande praxis och prioriterar efter egen förmåga. Vid positivt utfall i studien kommer verktyget att bibehållas som rutin i kliniskt bruk.

Tillsammans med UCPR arbetar man även med att utveckla liknande riskbedömningsinstrument åt ambulanssjukvården för regionövergripande användning relaterat till covid-19-pandemin.

FAKTA:  Nytt AI-baserat instrument i beslutsstöd

  • Instrumentet ska framöver valideras i data från flera regioner. Det finns tillgängligt kostnadsfritt här.
  • Metoderna som använt i utvecklingen av instrumentet har validerats statistiskt. Läs mer här. 

 För mer information, kontakta:


Douglas Spangler, projektledare ambulanssjukvården, Akademiska sjukhuset,
tel: 018-611 00 00, e-post:
douglas.spangler@akademiska.se

Hans Blomberg, medicinsk ledningsansvarig läkare, Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala och Region Västmanland, tel: 018-611 92 92, e-post:
hans.blomberg@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny process ska öka tillgången på organ för transplantation9.10.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. För att öka tillgången på njurar och andra organ pågår nu ett breddinförande av DCD nationellt. Detta innebär att kriterierna utökas och även omfattar avlidna, inte som tidigare endast hjärndöda som får livsuppehållande behandling. Under våren ska berörd personal på Akademiska utbildas i den nya processen. Förändringen uppmärksammas med anledning av europeiska donationsdagen 11 oktober.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum