Region Örebro län

Nytt arbetssätt inom barnhälsovården ger föräldrar ökad stöttning

Dela

För åren 2018, 2019 och 2020 delas statliga stimulansmedel ut till barnhälsovården i syfte att öka tillgängligheten. Förstärkningen består i att i områden med hög vårdtyngd görs utökade hembesök hos nyblivna föräldrar. Och besöken, de görs gemensamt av vårdcentralens BHV-sjuksköterska och familjebehandlare/kurator från kommunen.

Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson gör sedan våren 2019 utökade hembesök hos föräldrar med nyfödda barn i Kopparberg. Och besöken sker tillsammans med familjebehandlare från kommunen.
Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson gör sedan våren 2019 utökade hembesök hos föräldrar med nyfödda barn i Kopparberg. Och besöken sker tillsammans med familjebehandlare från kommunen.

Normalt handlar det om två hembesök av sköterska från barnavårdscentralen till nyblivna föräldrar under barnets första 15 månader. Inom projektet har hembesöken utökats till fem. Dessutom deltar familjebehandlare i besöken.

”Hos oss handlar det om områdena Brickebacken och Varberga i Örebro, ett område i Karlskoga samt hela Ljusnarsbergs kommun” berättar Maria Lind, från regionens barnhälsovårdsenhet.

Att samverka med kommunen på detta sätt är nytt, men givande, tycker BHV-sjuksköterskorna Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson från Kopparbergs vårdcentral.

”Tillsammans med kommunens familjebehandlare får vi en bättre helhetssyn, då familjebehandlaren kan bidra med sin kunskap om samspelet i familjen.”

I sina yrkesroller ser de även flera vinster med att se mer av barnet i sin hemmiljö. Inte minst hjälper hembesöken sköterskorna i deras utvecklingsbedömning av barnen.

”Hemma är ju barnens naturliga miljö, där är de som de är” säger Linda som upplever att det också oftast uppskattas av föräldrarna att inte behöva ta sig till vårdcentralen för BVC-besöken.

”Vi ser helt enkelt mer, det är mera avslappnade möten är på mottagningen och det är en stor vinst. Och vid några tillfällen så har vi också fångat upp mående hos äldre syskon, som vi ju skulle ha missat vid ett traditionellt besök på mottagningen.”

Region Örebro län får 3,6 miljoner kronor per år under de tre åren till satsningen inom BHV.

Förutom samverkan med socialtjänsten ska samverkan även ske med folktandvården, i första hand genom utbildning av BHV-sjuksköterskorna.

”Det har aldrig tidigare riktats pengar till barnhälsovården, så det känns väldigt roligt. Vi ser detta som startpengar och förhoppningen är att kunna fortsätt med detta nya arbetssätt även efter projekttiden” säger Maria Lind.

”I förlängningen vill vi att alla föräldrar i länet ska få del av de utökade hembesöken” säger hon.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lind, sjuksköterska, barnhälsovårdsenheten Region Örebro län, tel 019-6027028

Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson, BHV-sjuksköterskor Kopparbergs vårdcentral, nås via sekreterare på telefonnummer 0580-887 19.

Bilder

Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson gör sedan våren 2019 utökade hembesök hos föräldrar med nyfödda barn i Kopparberg. Och besöken sker tillsammans med familjebehandlare från kommunen.
Linda Liljendahl och Kristina Kallin Magnusson gör sedan våren 2019 utökade hembesök hos föräldrar med nyfödda barn i Kopparberg. Och besöken sker tillsammans med familjebehandlare från kommunen.
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum