Solna stad

Nytt åtgärdsprogram för ett tryggare Hagalund

Dela

Nu intensifieras stadens förebyggande arbete för att skapa ett tryggare Hagalund och hejda den senaste tidens utveckling i området. Kommunstyrelsen har beslutat om ett åtgärdsprogram som bygger på förstärkt närvaro och samverkan samt utveckling av stadsmiljön.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 om ett åtgärdsprogram för att öka tryggheten i Hagalund. Uppdraget är ett initiativ från den politiska majoriteten den 11 oktober, mot bakgrund att Hagalund under det senaste halvåret drabbats av ett antal allvarliga händelser. Polisen vittnar om att kriminella individer tar sig till stadsdelen från andra delar av Stockholmsområdet för att begå brott, kopplade framför allt till droger och vapen. Det görs även försök att rekrytera ungdomar in i kriminell verksamhet.

– Vi kan inte ersätta polisen, men vi intensifierar det förebyggande arbetet i området och mobiliserar goda krafter för ett tryggare och mer levande Hagalund, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Tre fokusområden för ett tryggare Hagalund

Åtgärdsprogrammet omfattar tre fokusområden för stadens brottsförebyggande och trygghetsstärkande arbete: Förstärkt närvaro i stadsmiljön, Förstärkt samverkan och Utveckling av stadsmiljön.

Förstärkt närvaro i stadsmiljön

Närvaro och sammanhållning är en förutsättning för upplevelsen av trygghet i ett område och bidrar till att förebygga brottslig verksamhet. Den polisiära närvaron är förstås avgörande, men Solna stad arbetar även på olika sätt för att skapa förutsättningar för en ökad närvaro i stadsdelen. Grunden i det arbetet handlar om att utveckla och bredda fritidsverksamheten i Hagalund, för att på ett ännu bättre sätt kunna fånga upp ungdomar i området. Nu får fritidsverksamheten ett utökat fokus på uppsökande verksamhet, på aktiviteter i området även kvällar och helger och parallellt utvecklas samarbetet med föreningslivet för att genomföra aktiviteter som ökar närvaron och sammanhållningen i Hagalund.

Förstärkt samverkan

Nära samverkan mellan flera aktörer är avgörande för det förebyggande arbetet. Nu förstärks samverkan mellan polis, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst för att snabbare kunna identifiera och fånga upp ungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminell verksamhet eller missbruk. Arbetet kompletteras genom att även enskilda skolor och mötesplatser samverkar med polisen för att kunna agera tidigare utifrån gemensamma lägesbilder. Samtidigt stärks det förebyggande arbetet på skolorna med en skräddarsydd utbildning i förebyggande trygghetsarbete för lärare och fritidsledare. Samma utbildning kommer även att erbjudas vårdnadshavare.

Utveckling av stadsmiljön

Hur stadsmiljön utformas och underhålls är viktig för hur tryggt området uppfattas av såväl boende som besökare. Inriktningen i åtgärdsprogrammet är att levandegöra och förstärka skötseln av den offentliga miljön i Hagalund, med ett särskilt fokus på tre platser: Hagalunds torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan, Det handlar till exempel om upprustning, plantering av träd och blommor samt bättre belysning. En annan åtgärd är en ny konstgräsplan bakom Sunnanskolan och en aktivitetsyta för spontanidrott. En förutsättning är ett närmare samarbete med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, föreningsliv och boende i området.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum