Svenska kyrkan

Nytt avtal för framtidens klimatarbete

Dela

Världen har fått ett nytt klimatavtal. Efter två veckors intensiva FN-förhandlingar klubbades idag Parisavtalet igenom av Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister och ordförande för förhandlingarna. Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete har genom kampanjen ACT Now for Climate Justice ställt krav på ökad klimatfinansiering till fattigare länder och kraftfulla och ambitiösa åtgärder för att hejda klimatförändringarna. Vi välkomnar det nya klimatavtalet, som lägger grunden för framtidens klimatarbete.

Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar det nya klimatavtalet, som lägger grunden för framtidens klimatarbete.

Parisavtalet sätter en tydlig ambitionsnivå med målet att hålla världens temperaturökning under 2 grader, helst under 1,5 grader. Avtalet innebär att fattigare länder ska få finansiellt stöd för anpassningsåtgärder och omställning. 
– Temperaturmålet är en viktig signal för världens länder att minska sina utsläpp av växthusgaser, och förhoppningsvis kommer det att fungera som en sporre för alla samhällets aktörer att bidra till en hållbar utveckling, säger Anna Axelsson, policyrådgivare på Diakonia.

”Loss and Damage” (permanent förlust och skada) är för första gången med i klimatavtalet. Det är en stor framgång, och viktigt för fattiga och sårbara länder. Kopplingen till mänskliga rättigheter och jämställdhet nämns i avtalets förord.

Avtalet innehåller inga konkreta siffror eller årtal kring utsläppsminskningar. Världens länder ska fortsätta att regelbundet presentera nationella planer för sitt klimatarbete. För att värna om förutsättningarna för människor som lever i fattigdom att skapa sig ett bättre liv behöver alla länder nu skala upp sina åtgärder och fördjupa det internationella samarbetet. 

– Det är tydligt att det behövs en stark opinion för ambitiösa klimatåtgärder i alla länder om vi ska kunna bygga vidare på den grund som Parisavtalet innebär. Världens ledare har inte tagit det politiska ledarskap som vi skulle ha önskat, så nu är det viktigare än någonsin att individer, organisationer och näringsliv driver på för en snabb omställning till ett samhälle med låga utsläpp, säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella arbete.

Med ett nytt avtal på plats är det nu viktigt med uppföljning på nationell nivå med stöd i internationell samverkan och solidaritet. Möjligheten för länder att skala upp ambitioner och åtaganden över tiden är grundläggande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Axelsson, policyrådgivare klimatfrågor, Diakonia 
anna.axelsson@diakonia.se 
Telefon: 0765-011 740 
Twitter: @AnnaAxelsson4

Martin Vogel, policyrådgivare klimatfrågor, Svenska kyrkan
martin.vogel@svenskakyrkan.se 
Telefon: 076-803 41 14 
Twitter: @Vogel_Martin

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum