Akavia

Nytt avtal med Kompetensföretagen

Dela

Akavia har gemensamt med Akademikerförbunden tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Värdet på avtalet är 5,4 procent och sträcker sig över 29 månader.

– Vi är väldigt nöjda med att vi fått igenom moderniserade regler i avtalet, säger Petra Hall, förhandlare på Akavia.
– Vi är väldigt nöjda med att vi fått igenom moderniserade regler i avtalet, säger Petra Hall, förhandlare på Akavia.

– Vi är väldigt nöjda med att vi fått igenom moderniserade regler i avtalet  särskilt för de tjänstemän som närmar sig pension där de nya reglerna bland annat följer de nya åldrarna i LAS, samt att vi fått bort skyldigheten att upplysa om sjukdom, säger Petra Hall, förhandlare på Akavia och som förhandlat avtalet tillsammans med Akademikerförbunden.

Fakta:
Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent. Om lokala parter inte enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 2,9 procent från 1 december 2020 och 1,8 procent från 1 maj 2022.

Det nya avtalet innehåller i stort följande förändringar och tillägg:

Avsättning till flexpension 0,7 procent
Parterna har kommit överens om ytterligare avsättning till flexpension med 0,3 procent 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

Lönerevision för vissa nyanställda
En anmärkning förs in i löneavtalet som innebär att löneökning för tjänstemän som nyanställts i 2020 års lönenivå blir föremål för revidering den 1 maj 2022. Företaget ska på förfrågan från tjänstemannen se över om det är möjligt för aktuell tjänsteman att genomföra en revision 2021.

Åldersbestämmelser – uppsägning
Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad då tjänsteman uppnått pensionsålder enligt LAS (i dag 68 år och 69 år från 1 januari 2023) ska en skriftlig underrättelse lämnas minst två månader innan. Efter fyllda LAS-ålder upphör anställningen en månad efter att skriftlig underrättelse har lämnats.

Åldersbestämmelser  rätt till sjuklön
Möjligheten att vid anställningens ingående avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 år till 68 år (69 år från 2023).

Rätt till sjuklön – förtigande av sjukdom
Tidigare inskränkningar vid rätt till sjuklön om tjänstemannen vid anställningens ingående inte uppgett att denne lider av en viss sjukdom utgår från avtalet.

Semester vid tidsbegränsad anställning
Vid semesterledighet för tjänsteman med tidsbegränsad anställning, vars anställning inte avses pågå längre än tre månader kan semesterersättning betalas ut med 12,5 procent på den uppburna lönen. Detta tar främst sikte på säsongsanställda.

Arbetsgrupper inom avtalsområdet
Inom ramen för tjänstesektorns samarbetsavtal kommer Akademikerförbunden att medverka i en gemensam arbetsgrupp som omfattar organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA), samt en arbetsgrupp för att se över möjligheter att underlätta nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.

Avtalsperiod
Avtalet gäller 1 december 2020–30 april 2023 och är uppsägningsbart inför sista avtalsåret.

Nyckelord

Kontakter

Torbjörn Askman
070-266 27 69
torbjorn.askman@akavia.se

Bilder

– Vi är väldigt nöjda med att vi fått igenom moderniserade regler i avtalet, säger Petra Hall, förhandlare på Akavia.
– Vi är väldigt nöjda med att vi fått igenom moderniserade regler i avtalet, säger Petra Hall, förhandlare på Akavia.
Ladda ned bild

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum