Lunds stift, Svenska kyrkan

Nytt avtal om militärsjälavård

Dela

Lunds stift och Karlskrona Amiralitetsförsamling har enats om ett nytt avtal gällande militärsjälavården i Lunds stift. På fredag undertecknas avtalet i Ulrica Pia kyrka i Karlskrona.

På fredag skriver Karlskrona Amiralitetsförsamling på ett avtal om att de ska stödja Lunds stifts samordning av den militära själavården i stiftet. Amiralitetsförsamlingen ska också bereda ärenden och bidra vid tillsynen av den militära själavården. Avtalet säger även att de ska stödja Försvarsmaktens förbandschefer i Karlskrona, Ronneby och Revingehed, samt militärpastorernas planering, genomförande och uppföljning av den militära själavården i Skåne och Blekinge.

Media hälsas välkomna att närvara när avtalet undertecknas av stiftsdirektor Lena Simonsson Torstensson, amiralitetspastor Daniel Breimert och kyrkorådets ordförande Herman Håkansson i närvaro av biskop Johan Tyrberg.

Tid och plats: 
Fredagen den 16 september ca klockan 09.15 (efter morgonbönen klockan 8.45) i Ulrica Pia kyrka i Karlskrona.

För mer information:
Lena Simonsson Torstensson, stiftsdirektor, 046-15 55 04
lena.simonsson.torstensson@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum