Skolverket

Nytt bidrag stärker lärares specialpedagogiska kompetens

Dela

Skolverket har idag för första gången fattat beslut om ett bidrag som innebär att över 1700 lärare kan stärka sin specialpedagogiska kompetens. Skolverket betalar ut 14 miljoner kronor som bidrag till handledare och lärare. Här är listan med alla fristående skolor och kommuner som får pengar.

– Den specialpedagogiska kompetensen är oerhört viktig för att möta olika elevers behov. Därför är det glädjande att lärare nu kommer kunna stärka sin kompetens med hjälp av bidrag från Skolverket, säger Helena Carlsson, chef för allmändidaktik på Skolverket.

Över 1700 lärare deltar i satsningen

Skolverket betalar ut bidrag till kommuner och fristående skolor som deltar i kompetensutveckling inom specialpedagogik. Totalt har över 90 ansökt och beviljats bidrag för den omgång som inleds i november. Kommunerna eller den enskilda huvudmannen får bidrag för handledare. Bidraget motsvarar 10 eller 20 procent av handledarens arbetstid och ges som kompensation för att de ska kunna arbeta med kompetensutvecklingen fram till den 30 april 2017. Dessutom betalas 4 500 kronor ut per lärare som deltar.

Fakta om bidraget

Syftet med bidraget är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan för deltagande lärare. Kompetensutvecklingen är vetenskapligt förankrad och sker genom kollegialt lärande vilket förenklat innebär att lärare lär av och med varandra. Handledarna ska stödja och utmana lärarna att utveckla sin undervisning. Handledarna har en nyckelroll i kompetensutvecklingen som sker lokalt på skolorna och Skolverket erbjuder därför en särskild utbildning för denna grupp

Detta är en flerårig satsning. I kommande ansökningsomgångar kommer det vara möjligt att söka statsbidrag fram till läsåret 2018/2019. Stödmaterialet kommer även att finnas tillgängligt för de som inte får bidrag från Skolverket.

Vid frågor om insatsen kontakta: Helena Carlsson, chef för allmändidaktik, 08-527 333 79

Vid frågor om statsbidraget kontakta: Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten, 08-527 332 51

Sifferuppgifter eller annan information om statsbidraget – skicka e-post till: statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum