Svenska kyrkan

Nytt biskopsbrev om diakoni

Dela

Svenska kyrkans biskopar skriver i ett nytt biskopsbrev om bakgrund, motiv och visioner för kyrkans diakoni. ”Ett biskopsbrev om diakoni” skickas nu ut till alla Svenska kyrkans församlingar.

”Ett biskopsbrev om diakoni” från Svenska kyrkans biskopar.

– Diakoni är ofrånkomligt en del av kyrkans liv, och lika självklart är Svenska kyrkans behov som kyrka att utveckla och fördjupa en diakoni för tjugohundratalet. Vi hoppas att biskopsbrevet ska utmana och ge material till ett sådant samtal i församlingar och kyrka, säger biskop Per Eckerdal.

Biskoparna skriver i inledningen att ”Vi vill med detta brev ge en sammanhållen teologisk grund och tydliggöra de olika betydelsenivåer vi använder när vi talar om diakoni i Svenska kyrkan. Vi vill ge grundläggande ramar som kan tjäna till utgångspunkt för vidare studier, samtal, utveckling och nysatsning i vår kyrka. Vi önskar och ber att brevet ska bli till inspiration för nysatsning och kraftsamling i kyrkans diakoni och stimulera till ökad samverkan mellan alla goda krafter i vårt samhälle.”

I brevets inledande kapitel skriver biskoparna om diakoni som en kallelse för alla döpta, om den teologiska bakgrunden och om diakoni i församlingens gemensamma liv. Det fjärde kapitlet tar upp kyrkans vigningstjänst och i synnerhet diakonens karitativa uppdrag. Femte kapitlet ger exempel på några områden där biskoparna uppfattar att det i dagens svenska samhälle bränner till för kyrkans diakoni.

I brevet finns även en historisk bakgrund till diakoni i Svenska kyrkan idag samt en kort orientering om nutida diakonivetenskaplig forskning.

Biskopsbrevet, som finns i sin helhet (pdf) på www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet, trycks i 12000 exemplar och skickas till alla Svenska kyrkans församlingar.

Ett biskopsbrev är till för att uttrycka det som biskoparna gemensamt, som Svenska kyrkans ledare, vill förmedla till kyrkans medarbetare och medlemmar, samt till samhället i stort. Det kan gälla såväl frågor som rör kyrkans verksamhet som samhällsfrågor i stort.

För mer information: 
Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift. 
Han nås genom pressekreterare Lasse Bengtsson, tel. 070-633 12 87.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum