Lunds stift, Svenska kyrkan

Nytt biskopsbrev om nattvarden

Dela

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett biskopsbrev med titeln ”Fira nattvard”. Det behandlar teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv men också praktiska frågor som vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra med bröd och vin som blir över efter mässan.

Biskopens kaplan Marcus Nylander och biskop Johan Tyrberg vid altaret i Lunds domkyrka. Foto: Camilla Lindskog
Biskopens kaplan Marcus Nylander och biskop Johan Tyrberg vid altaret i Lunds domkyrka. Foto: Camilla Lindskog

Biskopsbrevet vänder sig i första hand till Svenska kyrkans församlingar och ska inspirera till samtal om vad nattvarden betyder, vilken roll den spelar och vilka traditioner som finns.
– Nattvarden är en skatt, en gränsöverskridande måltid där vi får möta varandra och Gud själv. Det är av största vikt att vi tillsammans reflekterar över nattvardens mysterium – detta brev kan fungera som ett underlag för det, säger biskop Johan Tyrberg.

Nattvarden är tillsammans med dopet de två sakrament som finns i evangelisk-lutherska kyrkor som Svenska kyrkan. Nattvard har firats genom hela kyrkans historia men förståelse och praxis har varierat över tid.
– Brevet tar sin utgångspunkt i nattvardsmåltiden som en försonande gemenskap, där vi liksom i dopet möter Guds helighet. Arbetet för enhet är en viktig konsekvens av vårt nattvardsfirande.

Både dop och nattvard ger uttryck för det som är centralt i kristen tro – berättelsen om hur Gud älskar världen och mänskligheten, själv blir människa i Jesus Kristus, delar livet, lider döden, besegrar den genom sin uppståndelse och ger oss hopp och handlingskraft att leva i världen och ta ansvar i den.
– Det är min förhoppning att Fira nattvard ska bli ett dokument att återkomma till i den ständiga rörelsen mellan nattvardsbordet och vår omvärld.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Biskopens kaplan Marcus Nylander och biskop Johan Tyrberg vid altaret i Lunds domkyrka. Foto: Camilla Lindskog
Biskopens kaplan Marcus Nylander och biskop Johan Tyrberg vid altaret i Lunds domkyrka. Foto: Camilla Lindskog
Ladda ned bild

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 163 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum