Göteborgs stift

Nytt biskopsbrev om nattvarden

Dela

Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”Fira nattvard”. Det behandlar teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv, men också vanliga praktiska och pastorala frågor som vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässans slut. Biskopsbrevet släpps i samband med att biskoparna är samlade till möte i Göteborg.

Biskop Susanne leder en mässa i Göteborgs domkyrkans sidokapell. Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne. (Foto: Kristin Lidell)
Biskop Susanne leder en mässa i Göteborgs domkyrkans sidokapell. Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne. (Foto: Kristin Lidell)

Biskopsbrevet vänder sig i först hand till Svenska kyrkans församlingar och präster. Det är ett redskap att samtala om vad nattvarden betyder, vilken roll den spelar och vilka traditioner som finns. I brevet hänvisas också till bibelställen och psalmverser som man kan studera och diskutera vidare.

– Gudstjänsten är ju hela församlingens gudstjänst, så därför är det viktigt att alla som firar nattvard eller skulle vilja delta i gemenskapen kring nattvardsbordet har ett bra material att reflektera över, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Nattvard har firats genom hela kyrkans historia, men förståelse och praxis har varierat över tid. Dop och nattvard är de två sakrament som finns i evangelisk-lutherska kyrkor som Svenska kyrkan. Biskopsbrevet om nattvarden kan ses som en fortsättning på det biskopsbrev om dopet som kom 2011.

– Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne Rappmann som är en av de biskopar som varit med och tagit fram biskopsbrevet "Fira nattvard". Dels får vi del av Guds kärlek och nåd, dels får vi dela en enkel måltid med människor i den kristna kyrkan världen runt.

Svenska kyrkan satsar just nu kraftfullt på lärande och undervisning. Både dop och nattvard ger uttryck för det som är centralt i kristen tro; berättelsen om hur Gud älskar världen och mänskligheten, själv blir människa i Jesus Kristus, delar livet, lider döden, besegrar den genom sin uppståndelse och ger oss hopp och handlingskraft att leva i världen och ta ansvar i den.

– Det är extra roligt att biskopsbrevet "Fira nattvard" kommer ut just när alla Sveriges biskopar är samlade här i Göteborg, säger biskop Susanne. Alla intresserade som kommer till mässan i domkyrkan torsdagen morgon den 23 januari kommer att få ett exemplar av biskopsbrevet som egentligen är en liten bok som uteslutande handlar om nattvarden ur både teologiska och praktiska perspektiv.

Biskopsbrevet ges ut i tryckt form och finns tillgängligt som PDF på Svenska kyrkans webbplats: Läs mer om nattvarden: https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/nattvarden

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskop Susanne leder en mässa i Göteborgs domkyrkans sidokapell. Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne. (Foto: Kristin Lidell)
Biskop Susanne leder en mässa i Göteborgs domkyrkans sidokapell. Att fira nattvard är både ett mysterium och något väldigt konkret, säger biskop Susanne. (Foto: Kristin Lidell)
Ladda ned bild
Fira nattvard -- Brev från biskoparna till Svenska kyrkan präster och församlingar.
Fira nattvard -- Brev från biskoparna till Svenska kyrkan präster och församlingar.
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum