Täby kommun

Nytt bolag säkrar fjärrvärmen i Täby kommun

Dela

Täby kommun, E.ON och Stockholm Exergi har för avsikt att etablera ett gemensamt bolag för fjärrvärmeförsörjningen i kommunen. Avsikten är att bygga samman de existerande fjärrvärmenäten i Täby och skapa ökad effekt för att möta framtida tillväxt i kommunen..

Täby kommun träffade år 2011 en överenskommelse med E.ON om utbyggnad av ett fjärrvärmenät i kommunen för att skapa ett leveranssäkert och miljömässigt fungerande värmesystem. Utbyggnaden som skett de senaste tio åren har varit framgångsrik och överenskommelsen i den delen är klar. Betydande miljövinster har uppnåtts genom att ett stort antal oljeeldade värmeanläggningar kunnat fasas ut och ersatts med fjärrvärme samtidigt som praktiskt taget all nyexploatering i kommunen under de senaste tio åren kunnat försörjas genom fjärrvärmeutbyggnaden.

Expansionen som sedan ett antal år sker i kommunen förutsätter nya affärslösningar för en trygg och säker fjärrvärmeförsörjning. Täby kommun träffade därför år 2019 en avsiktsförklaring med E.ON och Stockholm Exergi om att undersöka möjligheterna att tillsammans hitta en fortsatt framtidssäker och hållbar värmeförsörjning i kommunen.

Arbetet har utmynnat i avtalsförslag som innebär att E.ON och Stockholm Exergi vardera köper 47,5% av aktierna i det för närvarande helkommunala Täby Miljövärme AB och Täby kommun behåller därmed ett mindre delägarskap om 5%. Affären är värderad till 205 miljoner kronor. 

- Genom att skapa ett gemensamt bolag får vi en miljöriktig, leveranssäker och kostnadseffektiv lösning, så att Täbyborna tillförsäkras en långsiktigt effektiv och stabil fjärrvärmeförsörjning, säger Lars Lindberg (L), styrelseordförande för Täby Miljövärme AB.

Det gemensamt ägda bolaget kommer initialt att bygga samman de båda existerande fjärrvärmenäten (Stockholm Exergis nät och Täby kommuns nät som sköts av E.ON) och skapa väsentligt ökad effekt i systemet genom samverkan i befintliga produktionsanläggningar. Bolaget kommer genomföra investeringar för att klara bebyggelseutvecklingen i Täby.

Affären förutsätter beslut i E.ONs och Stockholms Exergis styrelser samt Täbys kommunfullmäktige och berörda bolag och slutligt beslut planeras till mitten av juni. Parterna utreder om affären behöver anmälas till någon myndighet för godkännande innan den genomförs. Parterna räknar under alla förhållanden med att hela affären kan tidigast bli klar till årsskiftet 2021-2022.

Kontakter

Bilder

Om

Täby kommun
Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

08-555 590 00http://www.taby.se

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Följ Täby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Täby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum