Järfälla Kommun

Nytt bolag ska främja näringslivsutvecklingen i Järfälla

Dela

Ett förbättrat näringslivsklimat, fler arbetstillfällen genom nyetableringar samt ökad kännedom om Järfälla som besöksmål är ambitionen när Järfälla kommun nu satsar på ett eget näringslivsbolag.

Den 1 januari 2016 startar Järfälla kommun ett näringslivsbolag. Beslutet fattades vid kommunfullmäktig under måndagkvällen. Den övergripande uppgiften för Järfälla Näringsliv AB, som bolaget ska heta, är att främja utvecklingen av näringslivet i Järfälla. Detta ska ske genom arbete mot fyra delmål: att öka nyetableringen av företag, att öka nyföretagandet, att stödja utvecklingen av befintliga företag, samt att öka kännedomen om Järfälla som en attraktiv besöksdestination. Styrelsen i det nya bolaget ska också bestå av representanter från det lokala näringslivet och Järfälla kommun.

– Nu fortsätter vi arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i Järfälla tillsammans med företagen i Järfälla. Det nyinrättade näringslivsbolaget ska verka för fler företag och arbetstillfällen samt öka antalet besökare till Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Järfälla Näringsliv AB kommer att lyfta fram Järfälla som en bra utvecklingsmiljö för nyetableringar. Detta ska göras i samarbete med för kommunen profilerande branscher, näringar och företagskluster. Med utgångspunkt från fastighetstillgång och markanvändning.

Inom nyföretagande ska bolaget aktivt stödja nystart av näringsverksamhet och entreprenörskap bland kommunens invånare, framför allt bland ungdomar. För att nå målet om nyföretagande krävs samarbete med och stöd till verksamheter, organisationer och initiativ som arbetar för att uppmuntra kreativitet och företagande.

För att kunna hjälpa Järfällas befintliga näringsliv med utveckling och tillväxt kommer bolaget att arbeta med nätverksbyggande och bidra till kompetensutveckling och affärsutveckling.

En ökad attraktionskraft i Järfälla innebär fler besökare i kommunen. Järfälla Näringsliv AB ska verka för att besöksnäringen i Järfälla utvecklas. Järfälla utgör idag ett stort besöksmål för handel, men förutsättningarna för att etablera nya destinationer och marknadsföra dessa är goda, framför allt inom natur- och friluftsområdet.

Fler arbetsplatser och ett bra näringslivsklimat är viktiga delar i arbetet med att bygga en levande stad, en urban plats tillsammans med bostäder, utbildningar och besöksmål.

Mer information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande, claes.thunblad@jarfalla.se, tel. 070-002 33 92,

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, tel. 08-580 82 86

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla stänger 20171.2.2018 13:33Pressmeddelande

Järfällas bokslut för 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning i den tillväxt som kommunen befinner sig i. Årets resultat blev ett överskott om 72 miljoner och innehåller engångsposter från markförsäljning och kostnader för utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum