Umeå kommun

​Nytt bostadsområde vid vattentornet i Holmsund

Dela

Nu finns en detaljplan framtagen för ett nytt bostadsområde i centrala Holmsund. Det är kommunen som ansökt om detaljplan som skapar förutsättningar för 12–14 enbostadshus och 1–2 flerbostadshus med fyra våningar vid vattentornet.

Illustration över planområdet, Thyréns.
 

Det är viktigt för kommunens fortsatta tillväxt att det finns attraktiva möjligheter till boende i kommundelarna så att även de kan växa och följa Umeå kommuns mål om befolkningsökning. Idag finns endast ett fåtal villatomter kvar i de områden som tidigare tagits fram för fortsatt bebyggelse i Holmsund. Bebyggelse som man tänker sig inom planområdet kan variera utifrån lämplighet och terräng men huvudspåret ska vara fristående småhus.

Utökad samråd

Planen har handlagts med så kallat utökat planförfarande. Det har varit samråd och samrådsmöte i Holmsund under juni 2017 och granskning december 2017-februari 2018. Synpunkter under granskningen innebär att detaljplanen har justerats, bland annat så att negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så stor. Förändringarna innebär t ex att höjden på flerbostadsbyggnaden har sänkts till 13,5 meter och placeringen är flyttad söderut, lite längre från vattentornet.

Naturvärdena bevaras

Större delen av exploateringen sker på det område som nu utgör kommunens förråd, det vill säga asfalterad och inhägnad mark. En del av exploateringen rör ett mindre skogsområde söder om kommunens förråd. Naturvärdena är här lägre än uppe på berget varför det lämpar sig bättre för bostäder än den västra delen av området. Större delen av skogsområdet på Kassjöberget bevaras, så exploateringen påverkar inte naturvärdena eller eventuella skyddsvärda arter negativt.

– Det blir en bra komplettering på en bra plats i Holmsund. Vi tror att grönområdet och området runt vattentornet kan bli ännu mer attraktivt och levande precis som bostadsområdet kommer att bli, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då verksamhetsområdet för VA föreslås omfatta den nytillkomna bebyggelsen.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum