Metalliska material

Nytt forskningsprojekt ska förbättra produktion av metallkomponenter

Dela

4,2 miljoner kronor till projektet Distortionsegenskaper i valsade ringar (DistOVER)

Emil Stålnacke, projektledare för DistOVER. Foto: Swerim
Emil Stålnacke, projektledare för DistOVER. Foto: Swerim

DistOVER är ett nytt forskningsprojekt, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, som ska fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Projektets mål är en förbättrad produktion av komponenter samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.

Formförändringar motsvarar ett av de mest svårlösta problemen i modern tillverkning av maskinkomponenter och utgör stora hinder för tillverkning av mer miljövänliga komponenter. Formförändringen innebär att komponenten slår sig och riskerar att bli både oval och skev. För att uppnå ritningskrav krävs korrigering som vanligtvis sker genom hårdbearbetning, som är en både kostsam, miljöbelastande och ineffektiv lösning processmässigt.

En faktor tidigt i tillverkningskedjan som påvisats ha stor inverkan är segringar. Segring innebär variation i kemisk sammansättning i stålet, exempelvis mellan kärna och periferi, så kallad centrumsegring. Trots segringars inverkan så tas de sällan i beaktan när man ska angripa och åtgärda formfel. En anledning till detta är svårigheten att kvantifiera segringen i en färdig komponent. I projektet finns starka förutsättningar att grundligt kartlägga centrumsegringens inverkan på formfel genom att bibehålla spårbarhet av segringen ända ned till komponentnivå.

DistOVER tar ett betydligt mer omfattande grepp om värdekedjan än vad som gjorts historiskt för att angripa formfel, speciellt i Sverige. Historiskt har formfel nämligen setts som ett problem för enkom komponenttillverkare/ slutanvändare att lösa. Detta har dock lett till att vissa typer av formfel, som skulle kunna vara materialbetingade, förblir bortom deras kontroll. Projektet ska kartlägga inkommande materialets egenskaper och fylla den kunskapsluckan. Detta kommer ge materialleverantören nya insikter och underlag att leverera material som genererar mindre och mer förutsägbara formfel, vilket skulle bli unikt för deras produktportfölj.

- Ett omfattande problem man länge haft i vid tillverkning av transmissionskomponenter är formförändringar som sporadiskt kan uppstå när man ythärdar komponenten, till exempel att en stålring förlorar sin rundhet. Det är ett oerhört komplext problem, med många samverkande faktorer. Projektet fyller här en viktig kunskapslucka materialets inverkan, med målet att kartlägga hur centrumsegringen från gjutningen spelar roll, säger Emil Stålnacke, Swerim, projektledare för DistOVER.

Projektet är även unik i sitt angreppsätt. Fokus kommer vara att studera hur centrumsegringens position påverkar formfelen efter att ha genomgått till exempel valsning. Det unika är en metodik som möjliggör att segringspositionen kan kartläggas över en betydligt större volym i godset och koppla detta mot efterföljande formförändringar.

- Det är mycket spännande att tackla formfel ur ett materialhänseende. Eftersom formfelen ger sig uttryck senare i värdekedjan har det normalt sett hamnat på komponenttillverkarens bord att hantera problemet. Med det här projektet tar vi istället hjälp av hela värdekedjan. Alla i konsortiet är väldigt engagerade i detta – det är väldigt inspirerande, säger Emil Stålnacke.

I DistOVER medverkar Swerim, Ovako, RISE IVA och Scania. Projektet har en total budget på 4,2 miljoner kronor varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är det sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om DistOVER på metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emil Stålnacke, projektledare för DistOVER. Foto: Swerim
Emil Stålnacke, projektledare för DistOVER. Foto: Swerim
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material