Metalliska material

Nytt forskningsprojekt ska öka användningen av återvunnet aluminium

Dela

Metalliska materials nya forskningsprojekt, Aluminium sheet with high secondary content (ALSCRAM), ska öka användningen av återvunnet aluminium i plåttillverkning

Anders Jarfors, Jönköping University, projektledare för ALSCRAM. Foto: Jönköping University
Anders Jarfors, Jönköping University, projektledare för ALSCRAM. Foto: Jönköping University

Projektet ALSCRAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, är en förstudie som riktar sig på att utarbeta ett tillvägagångssätt för att öka antalet sekundära, det vill säga återvunna, aluminiumlegeringar i högkvalitetsvalsade aluminiumlegeringar. Projektets mål är att förbättra resurseffektiviteten och minska koldioxidavtrycket genom att förbättra formbarheten hos plåt, med stor andel återvunnet material.

Det är i dag inte möjligt att kombinera hög formbarhet och högt innehåll av sekundärmaterial i aluminium. Det nya forskningsprojektet har som mål att besvara intresset för ökat sekundärt innehåll, helst med samma prestanda som primärbaserad aluminiummetall. Forskningen riktar sig mot en ökad förmåga att genom återvunnet material få material med samma kvalitet som primära legeringar.

Viktiga frågor för projektet är att förstå och hitta hållbara leveransströmmar för återvunnen metall, förmågan att producera halvfabrikat, i första hand plåt, med sekundärbaserad metall och förmågan att forma nya plåtkompomeneter.

ALSCRAM ska kartlägga sekundära metallströmmar för att ge en bättre förståelse för de återvunna aluminiumkällor som är lämpliga att använda för högkvalitativ tillverkning av valsat material. Man ska också ta fram designkriterier för rullande legeringar med hög sekundärhalt med bibehållen formbarhet jämfört med jämförbara legeringar. Detta utan att kompromissa med materialets hållbarhet. Projektet ska även praktiskt testa konceptet och tillvägagångssättet genom kall- och varmformningstester av materialet.

- ALCRAM är ett mycket spännande projekt där målet är att öka användningen av sekundäraluminium i tillverkningen av plåt utan att tappa formbarhet. Detta ligger i tiden då viktminskning av fordon driver på aluminiumanvändningen. Tillsammans med elektrifieringen kommer vi att se en stark förändring av skrotflöden då mängden gjutna motorblock och liknande produkter minskar medan plåt och extrusioner ökar i bilarna, säger Anders Jarfors, Jönköping University, projektledare för ALSCRAM.

- Traditionellt har legerat skrot cirkulerats till gjuterier, men för att klara energi- och emissionsmål blir det även ett starkt tryck att sluta kretsloppen till likadana processer och produkter. Detta är särskilt utmanade för plåt, då det är mycket höga krav på formbarhet, vilka inte finns på gjutgods och extrusioner, säger Anders Jarfors.

I ALSCRAM deltar Jönköping University, Gränges Sweden AB och Stena Recycling AB. Projektet har en total budget på 1,01 miljoner varav 505 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är det sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om ALSCRAM på metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Jarfors, Jönköping University, projektledare för ALSCRAM. Foto: Jönköping University
Anders Jarfors, Jönköping University, projektledare för ALSCRAM. Foto: Jönköping University
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material