Svensk Kollektivtrafik

Nytt förslag öppnar för ökad kamerabevakning i kollektivtrafiken

Dela

Kollektivtrafikbranschen undantas från ansökningstvånget i Kamerabevakningslagen. Det framgår av förslaget från kamerabevakningsutredningen som lämnades till Justitiedepartementet den 27 februari.

- Kollektivtrafikbranschen välkomnar förslaget. Kamerabevakning är inte en universallösning men kan bidra till färre situationer med hot och våld och leda till ett högre andel uppklarade brott, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, som suttit med i utredningen som expert.

Den tidigare lagstiftningen har hindrat flexibiliteten att kunna flytta kameror till de platser där de bäst behövs för stunden och bidragit till ökad byråkrati. Långdragna ansökningsförfaranden och krav på detaljerade listor för förseelser som redan begåtts har hindrat och försenat en högre trygghet och säkerhet för resenärer och personal.

Enligt förslaget kommer inte någon anmälningsplikt att krävas, men precis som övriga verksamheter som inte har krav på ansökningsförfarande är respektive part skyldig att pröva syftet och behovet utifrån dataskyddsförordningen. Avgränsningen på undantaget är kopplat till fordonen och kollektivtrafikanläggningen och innebär att kamerabevakning även fortsättningsvis kommer att ske begränsat.

Det är inte bara branschen som ställer sig positiva till ökad kamerabevakning, utan även resenärerna. I undersökningen Kollektivtrafikbarometern ställde Svensk Kollektivtrafik hösten 2018 en fråga till ett representativt urval av svenska folket och 70 procent av kollektivtrafikens kunder anser att kamerabevakning i kollektivtrafiken ökar trygghet och säkerhet när de reser. Det visar att synen på integritet har förändrats. Att minska risken att bli utsatt för brott är också ett skydd av individens intressen.

- Vi anser att regeringen bör besluta utefter utredningens goda förslag. De borde även passa på att uppdatera lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, så vi kan skapa tydligare spelregler för resenärer och personal vid biljettkontroller. Samhället och kollektivtrafiken har förändrats kraftigt sedan lagen skrevs 1977 och en samstämmig bransch kom med förslag kring nödvändiga förändringar i samband med remissförfarande 2016. Sedan dess har inget hänt i frågan, kommenterar Mattias Andersson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänster2.7.2019 14:06:04 CESTPressmeddelande

Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Positivt med avståndsberoende reseavdrag - men fusket kommer att fortsätta 26.6.2019 10:58:24 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar reseavdragskommitténs förslag om att göra reseavdraget avståndsberoende och ersätta avdraget med en skattereduktion. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet och göra systemet mer rättvist och jämställt. Vi är däremot kritiska till förslaget om att behålla tidsvinstregeln. Fusket kommer fortsätta och många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik kommer inte att kompenseras för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum