Umeå kommun

Nytt funktionsprogram för framtida lärmiljöer i förskolor

Dela

Umeå kommuns nya funktionsprogram för förskolor tydliggör hur förskolelokaler över tid ska utformas för att vara ändamålsenliga, likvärdiga, hållbara och effektivt nyttjade. Funktionsprogrammet 2021 är framtaget på uppdrag av för- och grundskolenämnden för att vara vägledande när det gäller utformning av lärmiljöer och utemiljöer i Umeå kommuns förskolor.

Ledord i arbetet har varit likvärdighet, hållbara planlösningar med möjlighet till anpassning och flexibilitet, tillgängliga och funktionella lärmiljöer för alla barn samt att förskolans lokaler ska vara stimulerande miljöer för undervisning, barns utveckling och lärande.

– Vi går från trenden att ha stora gemensamma ytor till att prioritera anpassningsbara ytor för varje avdelning. Det är i linje med Skolverkets riktmärke om att barn inte ska vistas i för stora grupper och ha för många relationer. Det är också bättre ur smittspridningssynpunkt, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Hösten 2021 startar byggnationen av förskolan Kålmasken på Tomtebo som utformas med exempelavdelningar. Det innebär avdelningar med fyra rym som ska leda till högre grad av effektivt användande av lokalytor:

  • ett flexibelt rum som delas av två avdelningar exempelvis som matsal storateljé, rörelse/dansrum.
  • gemensam entré men där varje avdelning har eget kapprum.

Bakgrund

Funktionsprogrammet är en revidering av det tidigare från 2009 och har utarbetats med representanter från; Utbildningsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen (Måltidsservice, Städservice, Fastighet), Miljö och hälsoskydd och huvudskyddsombud. I arbetat har rektorer och förskollärare bidragit med sina erfarenheter av att arbeta i nybyggda förskolor. Resultatet visar behov av mer avdelningsyta och mindre behov av gemensamhetsyta. Rum och funktioner bör finnas i och i nära anslutning till den egna avdelningen, exempelvis kapprum, matplats och ateljé, vilket möjliggör att alla barn kan använda alla ytor mer frekvent.

L reserverade sig mot beslutet att godkänna förslaget till förmån för eget yrkande.

För- och grundskolans sammanträde pågår till ca kl. 16.00.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum