Stockholms stad

Nytt kulturstipendium för unga delas ut för första gången

Dela

Kulturnämnden beslutade 13 juni att tilldela Aida Sall, Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi stadens nyinstiftade kulturstipendium för unga. Gruppen delar på stipendiet om 25 000 kronor. Stipendiet delas ut till någon av de unga som beviljats Kulturstöd för unga och genomfört ett kulturprojekt under 2016. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i Stadshuset i augusti.

– Våra kulturskapare är en förutsättning för den stad vi vill ha, utan dem vore Stockholm en kallare, plattare och tråkigare stad och jag ser det som ett av mina huvuduppdrag att skapa förutsättningar för fler kreativa unga. Ett stort grattis till Aida Sall, Emelie Valdebenito, Erica Leander och Heba Hashimi, säger Roger Mogert, kulturborgarråd på Stockholms stad.

Årets stipendiater tilldelas stipendiet för fotoutställningen ”Spår av förintelsen”. Aida, Emelie, Erica och Heba åkte tillsammans med en grupp ungdomar och fritidspedagoger till koncentrationslägret Auschwitz. Där slogs gruppen av hur mycket av historien som inte lärdes ut i skolans historieundervisning. Tillsammans beslöt de sig för att tillgängliggöra upplevelsen för andra genom en stor fotoutställning. Programmet resulterade i 40 stora fint inramade foton med informationsskyltar.

Motivering till stipendiet

För ett unikt projekt och en otroligt fin fotoutställning om förintelsen, för unga som äldre på Tuben, ungdomens hus i Farsta. Tjejerna fick uppleva vad de själva läst om i sina skolböcker. Projektet kom att inspirera många andra ungdomar att våga tänka utanför ramarna och tro på sina idéer.

Beslut och jury

Nominering av kandidater och framröstning av stipendiemottagare görs av coacherna inom stödformen Kulturstöd för unga.
Årets kulturstipendium för unga

Bakgrund

Stockholms stads kulturnämnd beslutade den 6 december 2016 om att inrätta ett kulturstipendium för unga om 25 000 kronor. Syftet med stipendiet är att stimulera unga i deras eget kreativa skapande och för deras strävan att nå andra unga. Stipendiet delas ut årligen med start 2017 och tilldelas någon av de unga som beviljats Kulturstöd för unga föregående år och genomfört kulturprojekt som:

  • gjort skillnad och/eller avtryck för andra unga
  • visat på en särskild konstnärlig höjd
  • har god potential att utvecklas vidare
  • varit av särskild vikt för det lokala kulturlivet.

För kontakt

Maria Reuterskiöld
tf kommunikationsansvarig
Kulturförvaltningen, Stockholms stad
Telefon: 076-123 19 41
maria.reuterskiold@extern.stockholm.se

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum