Nytt kyrkoreservat skyddar naturvärden i Älvdalen

Dela

Den 10 november invigs det nya kyrkoreservatet Västra Knapperön vid Österdalälvens strand. Området är en del av ett populärt friluftsområde, på promenadavstånd till Älvdalens Kyrkby. Att det blir ett kyrkoreservat innebär att Västra Knapperön undantas från det konventionella skogsbruket och utvecklas med naturvärden som enda mål.

Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden. Foto: Älvdalens församling
Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden. Foto: Älvdalens församling

– Vi har valt att skydda området utifrån det vackra läget vid älven. Det är en uppskattad plats för rekreation i direkt anslutning till där människor bor. Tanken är att Västra Knapperön ska få utvecklas fritt och att det alltid ska finnas möjlighet att sitta ner och njuta av älvens brus och vindens sus i grantopparna, säger Erik Ling, stiftsjägmästare i Västerås stift.

Västra Knapperön är en oas av gammal granskog och slingrande skogsstigar. Längs älvens strand växer gamla knotiga tallar och i norra delen av reservatet finns gott om högväxta granar. Fram till början av 1900-talet var området, precis som namnet antyder, en ö. I och med utvecklingen av flottningsleder längs Österdalälven stängdes älvens skärning öster om Västra Knapperön och gjorde den till en del av fastlandet.

Kyrkoreservat är frivilliga avsättningar av mark som Svenska kyrkan gör för att värna biologisk mångfald och andra naturvärden eller kulturella värden. Västerås stift har 18 kyrkoreservat, inklusive Västra Knapperön, som tillsammans omfattar ca 230 hektar. Totalt utgör ungefär 10 procent av Västerås stifts innehav av produktiv skog frivilla avsättningar.

Invigning av Västra Knapperöns kyrkoreservat
Söndagen den 10 november, samling för samåkning till reservatat kl. 11.00, Älvdalens kyrka.

Kontakt
Erik Ling, stiftsjägmästare Västerås stift, 070-655 92 16, erik.ling@vasterasstift.nu

Kontakter

Bilder

Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden. Foto: Älvdalens församling
Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden. Foto: Älvdalens församling
Ladda ned bild
Foto: Älvdalens församling
Foto: Älvdalens församling
Ladda ned bild
Kartbild från 1890 talet där Knapperön syns omgiven av älven.
Kartbild från 1890 talet där Knapperön syns omgiven av älven.
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Biskopen: Begravningsseden riskerar att brytas19.5.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkans biskopar har tagit fram en särskild ordning för minnesgudstjänst som ska kunna användas då människor inte kan närvara vid en vanlig begravningsgudstjänst. Samtidigt väcker coronakrisen i kombination med en vikande begravningstrend frågan om vad pandemin gör med begravningsseden. ”Begravningar är jätteviktiga för ett samhälle och nu riskerar seden att brytas”, säger biskop Mikael Mogren som ser med oro på utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum