Skogssällskapet

Nytt ljus på sommarstuge­tomterna med Skogssällskapets brynmodell

Dela

Med Skogssällskapets hjälp har de boende i Utveda fritidsområde, på Vätö i Norrtälje kommun, fått tillbaka solen på sina tomter. Skogen gallras, barrskog omvandlas till vacker blandskog och sly röjs bort. Den metod som används har utvecklats av Skogssällskapet och är särskilt anpassad för skogsskötsel nära bostäder. "Vi är väldigt nöjda med resultatet", säger Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot i sommarstugeföreningen.

Utveda fritidsområde i Norrtälje kommun är ett attraktivt sommarstuge­område, som också blivit allt mer populärt för åretruntboende. Men träd som växte sig höga nära tomterna började bli ett problem för de boende. Styrelsen beslöt att ta tag i frågan. Skymmande träd skulle avverkas, sly runt tomterna skulle röjas bort och man ville omvandla den täta barrskogen till en vacker blandskog. Samtidigt måste gallringarna av skogsinnehavet ge en avkastning tillräcklig för att täcka kostnaderna.

Marie Elgerus-Rosendahl, styrelseledamot, fick uppdraget att inventera hur andra sommarstuge­föreningar gjort och ta fram förslag på företag med rätt kompetens för uppgiften.

– I mitt arbete som sjuksköterska i hemvården kör jag runt i stora delar av Roslagen. En förening i närheten av Hallstavik hade enligt min uppfattning skapat den överlägset bästa miljön. Då jag hörde att de anlitat Skogssällskapet i Uppsala vände jag mig dit, berättar hon.

Brynmodell för skogsskötsel nära bostäder

Skogssällskapet har lång erfarenhet av olika typer av tätortsnära skogsskötsel. För sommarstugeområden finns en speciell arbetsmetod, den så kallade "brynmodellen". Den innebär att man med stor varsamhet gallrar även i de känsliga zonerna närmast sommarstugetomterna. Gallringen inriktas på att skapa ett flerskitat bryn som ger ett större ljusinsläpp till tomterna. De högsta träden närmast tomtgränsen avverkas, medan lägre och yngre träd lämnas kvar. Ofta tas granar bort, medan lövträd och gamla solitärträd friställs genom röjning.

– Vår modell är flexibel och vi anpassar den alltid efter uppdrags­givarens mål, och så långt som möjligt även efter de enskilda tomtägarnas önskemål, berättar Alexander Karlsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Uppsala.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet och med det sätt på vilket Alexander planerat och lett projektet. Under 2018 har vi gått vidare med liknande åtgärder i övriga delar av vårt skogsinnehav. Skogssällskapet hjälper oss med det också, säger Marie Elgerus-Rosendahl.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14 CETNyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum