Umeå kommun

​Nytt namn på stadsdelsområde: Tomtebo strand

Dela

Tomtebo strand (tidigare kallat Nydala sjöstad) är nytt namn på området mellan Tomtebo och universitets- och sjukhusområdet, väster om Nydalasjön. Stadsdelsområdet utökas också mot sjön så att det bildas ett mer sammanhängande område längs vattnet.

Kommunfullmäktige tycker som byggnadsnämnden: Området bör identifieras som en del av Tomtebo och det är därför bra att namnen är enhetliga. En del funktioner som i dag saknas på Tomtebo kommer också att placeras på Tomtebo strand och bidra till att knyta ihop områdena.

Tomtebo strand är ett så kallat ”Citylab-projekt” med sikte på att bygga en hållbar stadsdel, bland annat med smart miljöteknik och attraktiva, hållbara grönområden. Ytan är jämförbar med Umeås centrumfyrkant och det är ett av de tre största bostadsprojekten i Umeå. Planerna omfattar upp till 3 000 bostäder och omkring 100 000 kvadratmeter för verksamheter. Det ligger alldeles intill Nydala fritidsområde, ett av Umeås viktigaste rekreationsområden.

Byggstart är enligt planerna efter 2019.

Mer information:

Läs mer på www.umea.se/tomtebostrand.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum