Umeå kommun

Nytt planarbete påbörjas för Brinken

Dela

Planbesked har lämnats för en ny detaljplan på Brinken, ovanför strandpromenaden väst på stan. Mark- och miljööverdomstolen har tidigare upphävt en detaljplan för Brinken med hänvisning till strandskyddet. Byggnadsnämnden anser att den nya ansökan utformats på ett sätt som innebär bättre förutsättningar för att upphäva strandskyddet.

Illustration från planansökan.
Illustration från planansökan.

– Den nya detaljplanen kommer innebära en mindre exploatering än tidigare. Bebyggelsen kan disponeras på ett sätt som innebär betydligt mindre inskränkningar i allmänhetens tillgång till parkmarken. Vi ska även tydligare förklara varför bostäder behöver placeras just på den här platsen, med betoning på de riktlinjer om 5-kilometersstaden och den täta blandstaden som finns i översiktsplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävde tidigare en detaljplan i området med hänvisning till strandskyddsbestämmelserna. Enligt MÖD var det inte tillräckligt motiverat varför samma antal bostäder inte kunde placeras på annan plats, utanför strandskyddat område.

I den ansökan som nu inkommit vill sökande riva befintliga byggnader och bygga två bostadshus om 8–10 respektive 4–6 våningar. En tidig bedömning baserad på skiss i planansökan är att det kan bli cirka 40 bostäder. Mellan de två huskropparna planeras ett nedgrävt parkeringsgarage med friyta på bjälklag. Husen som planeras rivas är angivna som värdefulla enstaka hus enligt byggnadsordningen för Väst på stan. I planarbetet ska bebyggelsens struktur utredas. En alternativ placering med bebyggelsen samlad mot hörnet Kvarnvägen/Västra Brinkvägen kan vara ett alternativ.

Skredrisk och naturmiljö

Planområdet ligger inom ett skredriskområde och det är något som utretts i arbetet med den tidigare detaljplanen. Den tidigare utförda geologiska utredningen visade att byggnader är möjliga på platsen utan att medföra ökad skredrisk. Utformning och omfattning av de stabiliserande åtgärderna som krävs samt dess eventuella effekter på parkområdet och skogen kommer att utredas närmare i det kommande planarbetet. 

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2022 och planen beräknas antas fjärde kvartalet 2023.


Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Illustration från planansökan.
Illustration från planansökan.
Ladda ned bild
Planområdet markerat i rött.
Planområdet markerat i rött.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum