Umeå kommun

Nytt program för bostadsplanering i Umeå fram till 2030

Dela

Umeå kommun har utarbetat ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram till 2030, med utblick mot 2040, som bland annat syftar till att upprätthålla en välfungerande bostadsmarknad, möta bostadsbehov bland äldre, motverka segregation, med mera. Förslaget går nu ut på remiss.

– Samtidigt som vi har tillväxt och allt fler vill bo i Umeå, vilket är väldigt glädjande, så ökar andelen äldre i befolkningen och därmed sker en kontinuerlig förändring av behoven. Att utveckla bostadsbeståndet tar många år och därför är det viktigt att vi gör ett nytt avstamp för att skapa möjligheter till en bra långsiktig planering, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att planera för bostadsförsörjningen och riktlinjer för detta ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Umeå kommuns gällande riktlinjer återfinns i Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun perioden 2017–2024 som antogs 2017.

Det nya förslaget till nya riktlinjer gäller för perioden 2022–2030 med utblick mot 2040. Målsättningen med det nya bostadsförsörjningsprogrammet är att nya och befintliga bostäder ska bidra till att:​

  • ge ökad rörlighet på bostadsmarknaden​
  • främja inflyttningen​
  • bredda utbudet av bostäder​
  • motverka segregation ​
  • äldre invånares bostadsbehov möts​
  • tillgängligheten i bostadsbeståndet ökar​
  • fler prisrimliga bostäder på bostadsmarknaden 

I programmet planeras för 144 000 invånare i Umeå 2030, vilket både innebär möjligheter och utmaningar när det gäller bostadsförsörjning. Det aktuella förslaget behandlar kommunens mål för bostadsbyggandet, utvecklingen av befintligt bostadsbestånd och planerade insatser för särskilda grupper samt ett särskilt fokus på den demografiska utmaningen med äldre personer och tillgänglighet i bostäder.

Det moderata kommunalrådet Anders Ågren understryker efterfrågan av ett bostadsutbud som bättre möter invånarnas behov.

– Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå. Kommunens mål är att bostadsbyggandet ska öka till 2 000 bostäder per år, men hittills har resultaten inte varit i närheten av det. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. Som allt fler uppmärksammar, så är just utbudet av villor extremt lågt, vilket vi måste tillgodose under kommande år. Jag ser fram emot att genom denna remissomgång få ta del av synpunkterna från bygg- och bostadsbranschens aktörer, säger Anders Ågren.

I programmet ingår även förslag på åtgärder för att nå uppsatta mål, indikatorer för uppföljning och det senast antagna bostadsantagandet som numera uppdateras årligen. En efterföljande analys behandlar bland annat befolkningens såväl som hushållens utveckling och efterfrågan på bostäder samt problematiseringar av bostadsmarknaden.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram skickas på remiss till angränsande kommuner, fastighetsägare, byggbolag, kommunala nämnder, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten med flera.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum