Metalliska material

Nytt projekt ska automatisera analys av slagg

Dela

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I Slagg Online, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, utvecklas en ny metod för analys av slagg.

Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg Online. Foto: Anneli Nygårds
Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg Online. Foto: Anneli Nygårds

För att utvärdera genomförbarheten till processtyrning tar projektet sin utgångspunkt i ett specifikt viktigt fall, halten järnoxid vid ljusbågsugn (EAF). Järnoxidhalten påverkar skumningen och om en tillräckligt noggrann analys av järnoxid kan uppnås med tillräcklig snabbhet är det till exempel möjligt att styra syrgasblåsningen vid ljusbågsugn. Järnoxidhalten i slaggen är dessutom ett viktigt indirekt mått på metallsmältan, så som halten fosfor och kol i stål. LIBS-tekniken (eng. laser-induced breakdown spektroskopy) har visat sig ha potential för analys av samtliga huvudelement i slagg, men för att ta steget att satsa på ett fullskaligt utvecklingsprojekt behövs bevis på att en noggrann analys för en relevant tillämpning kan uppnås. En del av projektet syftar till att kombinera den fysikaliska förståelsen i traditionella analysmetoder med maskininlärande algoritmer för att förbättra övergången från kalla referensprover till het slagg.

När tekniken implementeras i industrin möjliggörs förståelse för hur samspelet mellan slagg och metall kan utnyttjas på bästa sätt. För att avgöra rimligheten i en framtida implementering med automatiserad slagganalys kommer nödvändiga utvecklingssteg utvärderas och projektkonsortium etableras.

– Syftet med projektet är att utvärdera prestanda för analys av het slagg via LIBS och möjligheter till automatisering av provtagning och mätmetod för att nå kontinuerlig processkontroll. Med projektet ser vi till att ta viktiga steg framåt mot en snabb och automatiserad analys av slagg, säger Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg Online.

Slagg Online har en total budget på 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg Online. Foto: Anneli Nygårds
Mélina Gilbert-Gatty, forskare på Swerim samt projektledare för Slagg Online. Foto: Anneli Nygårds
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska kombinera AM-teknik och gjutning21.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Combi-CAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu se över hur en AM-teknik och gjutning kan kombineras.

Nytt forskningsprojekt gör djupdykning i pulverbäddsprocessen17.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. COMLINK, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF (Laser Powder Bed Fusion)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

Nytt projekt ska göra ståltrådstillverkning mer resurseffektiv14.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

I Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta. WOLS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.