Metalliska material

Nytt projekt ska göra ståltrådstillverkning mer resurseffektiv

Dela

I Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta. WOLS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.

Joakim Larsson, projektledare för WOLS. Foto: Jesper Eriksson
Joakim Larsson, projektledare för WOLS. Foto: Jesper Eriksson

Tråd finns överallt runt omkring oss. Den håller samman våra konstruktioner, stabiliserar våra däck och transporterar elektricitet. I nästan alla komplexa produkter finns komponenter av tråd.

Den svenska tråddragningsindustrin står inför stor internationell konkurrens från låglöneländer och för att möta den krävs avancerade produkter med hög kvalitet och hög produktionseffektivitet. Båda dessa alternativ ställer extremt höga krav på smörjsystemet.

Projektet ska göra att den svenska tråddragningsindustrin kan bli mer resurseffektiv och konkurrenskraftig. Detta ska ske genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd. Detta inkluderar utvärdering av möjligheter att byta ut boraxbaserade smörjmedelsbärare mot mer miljövänliga alternativ samt tillämpning av ett helt nytt koncept med additivt tillverkade verktygshållare som ger nya möjligheter till processkylning.

– Projektet syftar till att resurseffektivisera tråddragningsindustrin, detta ska göras genom att se över och optimera smörjningen av tråddragningsprocessen. Vi kommer bland annat titta på möjligheten att använda additiv tillverkning, alltså 3D-printing för att tillverka verktygshållare med optimerad kylningen, för på så sätt expandera processfönstret för dagens tråddragningssmörjmedel. Flera av de stora tråddragerierna i Sverige är med i projektet, vilket innebär att möjligheterna för att göra skillnad för svensk tråddragningsindustri, genom att implementera resultat från projekt är stora, vilket är väldigt roligt, säger Joakim Larsson, institutionen för Naturvetenskap och Teknik på Örebro universitet samt projektledare för WOLS.

WOLS har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Joakim Larsson, projektledare för WOLS. Foto: Jesper Eriksson
Joakim Larsson, projektledare för WOLS. Foto: Jesper Eriksson
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska kombinera AM-teknik och gjutning21.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Combi-CAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu se över hur en AM-teknik och gjutning kan kombineras.

Nytt forskningsprojekt gör djupdykning i pulverbäddsprocessen17.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. COMLINK, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF (Laser Powder Bed Fusion)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.