Metalliska material

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot

Dela
Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.
Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt projektledare för OptiScrap. Foto: Anneli Nygårds
Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt projektledare för OptiScrap. Foto: Anneli Nygårds

Karaktärisering av skrotmaterial möjliggör optimerad planering av ståltillverkningen vilket sparar både råvaror och energi. Vid användning av skrot som råvara för ståltillverkning är innehållet av föroreningar avgörande speciellt för de element som är svåra rena metallurgiskt från smältan, och bestämmer därmed vilka stålkvaliteter som kan produceras.

För låglegerat stål är till exempel koppar viktigt vars koncentration inte bör överstiga 0,3 procent för att undvika ytsprickor i stålet.

- Projektets mål är att ta fram en ny sensorkombination som på ett automatiserat sätt kan ge en riktig kemisk sammansättning av metallskrot vid stålverkens råvaruhantering. Detta gör att stålindustrin kan öka sin användning av skrot som råvara, säger Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt projektledare för OptiScrap.

Sensorn kombinerar LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) teknologi för kemisk analys och 3D-vision för volymsanalys. LIBS är etablerat för fragmenterat skrot på transportband, men större material ställer nya krav på design av tekniken. Sensorn behöver anpassas i kombination med 3D-vision, vilket är fokus för den första delen av projektet. I projektets andra del implementeras sensorn vid stålverk för att där bestämma skrotsammansättningen före smältning.

Inom projektet så kommer tester med smältning av skrotet utföras, på demo-skala för höglegerat stål och industriell skala för låglegerat stål. Analys av metallsmältan kommer att möjliggöra verifiering av den uppgraderade skrotanalysen samt möjliggöra utveckling av maskininlärningsmetoder. Den mer effektiva skrotanvändningen kommer bidra till att minska den miljömässiga påverkan och samtidigt till en lägre kostnad för ståltillverkningen.

­- Jag ser fram emot att ha innovativa diskussioner i vår projektgrupp som har hög kompetens inom metallurgi, processutveckling, skrotåtervinning, stålproduktion, robotik, AI, vision-system och LIBS, säger Louise Hagesjö.

OptiScrap har en total budget på 7,85 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt projektledare för OptiScrap. Foto: Anneli Nygårds
Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt projektledare för OptiScrap. Foto: Anneli Nygårds
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens21.3.2023 08:36:43 CET | Pressmeddelande

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn22.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.