Region Örebro län

Nytt projekt ska motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Dela

I Sverige är snart en fjärdedel av befolkningen över 65 år och den förväntade livslängden ökar. Jämfört med yngre åldersgrupper så är det psykiska välbefinnandet större i åldersgruppen 65-84 år. Samtidigt är andelen som använder psykofarmaka högre i äldre åldersgrupper jämfört med yngre och detsamma gäller suicid, som är allra högst bland män över 84 år.

Region Örebro län tillsammans med Stiftelsen Activa är en del av treårigt projekt som utgår från hur hälso- och sjukvården på ett mer innovativt sätt kan bidra till att hantera konsekvenserna av lokala och regionala samhällsutmaningar.

- Vi söker nya och innovativa lösningar på äldres behov av sociala kontakter och hur vi ska kunna nå de som mest behöver det. Lösningarna ska kunna utföras/erbjudas i västra länsdelen i Örebro län, i kommunerna Degerfors, Karlskoga och Laxå. Pilotprojektet måste dock inte vara avgränsat till dessa, ett större geografiskt område är möjligt, säger Lena Uvhagen, Region Örebro län.

I den behovsinventering som gjorts under hösten 2020 har verksamheter, föreningar och privatpersoner fått rapportera in vilka behov man ser kopplade till äldres psykiska hälsa. Alla av de behov som man fokuserade på, handlar på olika sätt ofrivillig ensamhet och behovet av sociala kontakter bland äldre.

- Några lyfte också utmaningen i att nå dem som mest behöver det. Det är en stor utmaning att hitta de människor som är mest ensamma då långvarig ensamhet ofta leder till en typ av självisolering från sociala kontakter och samhället i övrigt, säger Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa.

CHERRIES är ett EU-finansierat projekt som syftar till att hitta nya och innovativa lösningar för att möta olika hälsoutmaningar inom området äldres psykiska hälsa. Efter behovsinventering (hösten 2020) och val av en lösning som omvandlas till ett pilotprojekt. Pilotprojektet löper under perioden april 2021 – februari 2022.

För mer information kontakta
Lena Uvhagen, utvecklingsledare, Välfärd och folkhälsa

Telefon: 019-602 75 68
E-post: lena.uvhagen@regionorebrolan.se 

Lotta Karlsson-Andersson, VD Stiftelsen Activa.

Telefon: 070-754 96 30
E-post: lotta.karlsson-andersson@s-activa.se 

Nyckelord

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Genomgången av hanteringen av överblivna vaccindoser klar23.2.2021 15:15:07 CETPressmeddelande

Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen till det har varit ambitionen att varje dos ska tas tillvara, samtidigt som det inledningsvis saknades rutiner för hur dessa överblivna doser med kort hållbarhet snabbt skulle kunna ges till personer inom prioriteringsordningen. Sedan dess har rutiner tagits fram för detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum