Metalliska material

Nytt projekt ska optimera material i bromsskivor

Dela

MaReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska optimera material och produktion av bromsskivor, för att möta de kommande decenniernas hållbarhetsmål.

Lucia Lattanizi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl. Foto: Patrik Svedberg
Lucia Lattanizi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl. Foto: Patrik Svedberg

Transportsektorn stod för 20 procent av de globala koldioxidutsläppen år 2020. Därför är en betydande åtgärd mot lätta fordonskomponenter nödvändig för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Lättviktsmetoden lämpar sig även för elfordon, som beräknas utgöra 30 procent av bilförsäljningen 2025. Utmaningen är då att välja och optimera material och produktionsprocesser för tunga komponenter i transportsystem, som bromsskivor, för att möta de specifika krav på korrekt funktion.

Återvunna aluminium-kisellegeringar (Al-Si) förstärkta med SiC-partiklar (Al-SiCp MMCs) är giltiga kandidater för att ersätta grått gjutjärn i bromsskivor, och användningen av återvunnet material är obligatoriskt för att möta hållbarhetsmålen för de kommande decennierna. Dessa kompositer har lämpliga mekaniska egenskaper, och optimering av komponentdesignen maximerar deras prestanda ytterligare.

Projektet MaReAl syftar till att uppnå en tvåfaldig optimering av material och produktionsprocess som tar itu med formningsgränserna och slitageprestanda för återvunna Al-SiCp MMC:er för högtemperaturapplikationer.

En av de mest utmanande aspekterna av återvunna legeringar är järnhalten, vilket leder till skadliga intermetalliska föreningar. Denna aspekt sammanfattar den begränsade högtemperaturstabiliteten hos Al-Si-matrisen och behovet av en nästan nätformig produktion för MMC:erna.

– Kontinuerligt uppdaterad kunskap om hållbarhet är numera avgörande. Detta projekt ger möjlighet att skaffa kunskap om återvunna aluminiumlegeringar i kompositer, för att utveckla lätta och hållbara produkter. Denna kunskap kommer att vara relevant för kommersiella lösningar, forskningsstrategier och akademisk och livslångt lärande, säger Lucia Lattanzi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl.

MaReAl har en total budget på 7,8 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lucia Lattanizi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl. Foto: Patrik Svedberg
Lucia Lattanizi, postdoktor vid avdelningen för material och tillverkning på Jönköping University samt projektledare för MaReAl. Foto: Patrik Svedberg
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning17.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot15.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.

Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon13.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. InReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.