Metalliska material

Nytt projekt ska se över digitala utvecklingsverktyg för svetsare

Dela

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå och att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material projektet ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS.
Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS.

För att säkerställa en utbildningsnivå och för att kontrollera kunskaper hos elever används prov. Dessa prov är i de flesta fall i pappersformat och rättas manuellt av läraren som tar mycket tid i anspråk. Det kan också variera i bedömningen mellan klasser, vilket gör att eleverna ej uppnår samma utbildningsnivå och kunskaper som de borde. För att säkerställa att läraren får mer tid med eleverna och att kunskapsnivån är på samma nivå för alla elever föreslår projektet att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras i en onlineplattform. För de olika nivåerna inom IW kvalitetssäkras innehållet genom granskning av branschen och av skolor som är tänkta att använda systemet.

Genom att använda dessa internationella riktlinjer med provfrågor på en onlineplattform säkerställs att det sker en konstant revidering av frågedatabasen, att alla får samma frågor oavsett land, att alla får samma bedömning då frågorna rättas automatiskt, att läraren får mer tid till elevinteraktion samt att diplomering sker direkt i plattformen.

När dessa punkter uppfylls säkerställs att deltagande skolor uppfyller minimikraven för utbildningen samt att personal med rätt kvalifikationer kan anställas oavsett vart i världen företaget verkar.

– Industrin behöver kvalificerade svetsare på olika nivåer. Målet med projektet är att tillgodose branschens behov samtidigt som eleven ges de bästa möjligheterna till en bra utbildning. Jag ser fram emot att ha ett verktyg som kan säkerställa en likvärdig bedömning på olika nivåer oavsett skola. Vilken utbildningsnivå som väljs kan anpassas till elevens förutsättningar och regionala krav, säger Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS och verksamhetsansvarig ANB Sverige, Svetskommissionen.

DQAS har en total budget på 1,5 miljoner kronor varav 750 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning”. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS.
Elisabeth Öhman, projektledare för DQAS.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Nytt verktyg ska hjälpa orter att öka attraktiviteten26.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-och arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har därför visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

Forskningsprojekt ska lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin23.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.