Svenska kyrkan

Nytt samiskt råd arbetar för konkret handlingsplan

Dela

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket får inte bli en hyllvärmare. De åtta åtagandena måste nu förverkligas i stift och församlingar för att det ska bli någon verklig skillnad. Det säger Erik-Oscar Oscarsson, nyvald ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Samiska rådet i Svenska kyrkan. Från vänster till höger: Åsa Nyström, Lisa Gerenmark, Anette Burman Labba, Gunilla Märak, AnnaSara Stenvall, Nils-Johan Labba, Britt Sandström, Erik-Oscar Oscarsson. Saknas på bilden:
Levi Karvonen
Alva Fjellström
Jennie Granberg
Foto: Magnus Aronson
Samiska rådet i Svenska kyrkan. Från vänster till höger: Åsa Nyström, Lisa Gerenmark, Anette Burman Labba, Gunilla Märak, AnnaSara Stenvall, Nils-Johan Labba, Britt Sandström, Erik-Oscar Oscarsson. Saknas på bilden: Levi Karvonen Alva Fjellström Jennie Granberg Foto: Magnus Aronson

Kyrkostyrelsen utsåg i början av året sina råd och vilka personer som ska ingå i dessa. Den 17-18 mars samlades samiska rådet i Svenska kyrkan för ett konstituerande möte i Uppsala. Erik-Oscar Oscarsson valdes till ny ordförande.  

– Jag är nöjd med det arbete som har gjorts så här långt, säger Erik-Oscar Oscarsson, men nu är det viktigt att vi inte tappar fart utan arbetar för att de åtta åtagandena blir verklighet. 

Svenska kyrkans åtaganden högt uppe på agendan

En av Samiska rådets viktigaste uppgifter blir att stödja kyrkostyrelsen i sitt strategiska arbete med Svenska kyrkans åtta åtaganden kopplade till ursäkten till det samiska folket.  Åtagandena ska konkretiseras och bland annat mynna ut i en handlingsplan. Ett utkast till handlingsplanen diskuterades redan under första mötet.  

–  Den här frågan måste stå högt upp på agendan, säger Erik-Oscar Oscarsson, och fortsätter berätta om att handlingsplanen kommer att bli både vidsynt och framsynt.  

En stor utmaning blir att förverkliga handlingsplanen i Svenska kyrkans stift och församlingar.  

–  Arbetet måste till slut utföras på församlingsnivå för att det ska bli någon märkbar skillnad, säger Erik-Oscar Oscarsson.  

Att utforska samisk andlighet och kyrkliga traditioner är också något som rådet prioriterar denna mandatperiod. Rådet kommer att stötta Svenska kyrkans teologiska kommitté som fått i uppdrag att diskutera, belysa och dokumentera olika former av samisk andlighet och kyrkliga traditioner. 

Samiska rådet 2022–2025 

  • Samiska rådet i Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under kyrkostyrelsen.  
  • Samiska rådet har som uppdrag att främja samiskt kyrkoliv mot bakgrund av den samiska kulturens egenart och uttryck och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst-och andaktsliv.  
  • Rådet ska också bevaka frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrkan och samhället.  
  • Från och med denna mandatperiod arbetar rådet med utgångspunkt i Svenska kyrkans åtaganden kopplade till ursäkten till det samiska folket. 
  • Den här mandatperioden har antalet ledamöter utökats och nu har även Stockholms och Västerås stift fått nominera ledamöter. 

Ledamöter 

Erik-Oscar Oscarsson, ordförande 
Nils-Johan Labba, vice ordförande 
Alva Fjellström 
Anette Burman Labba 
AnnaSara Stenvall 
Britt Sandström 
Gunilla Märak 
Jennie Granberg 
Levi Karvonen 
Lisa Gerenmark 
Åsa Nyström 

Åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket  

Länk: https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/atta-ataganden-i-forsoningsarbetet-med-samiska-folket  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Samiska rådet i Svenska kyrkan. Från vänster till höger: Åsa Nyström, Lisa Gerenmark, Anette Burman Labba, Gunilla Märak, AnnaSara Stenvall, Nils-Johan Labba, Britt Sandström, Erik-Oscar Oscarsson. Saknas på bilden:
Levi Karvonen
Alva Fjellström
Jennie Granberg
Foto: Magnus Aronson
Samiska rådet i Svenska kyrkan. Från vänster till höger: Åsa Nyström, Lisa Gerenmark, Anette Burman Labba, Gunilla Märak, AnnaSara Stenvall, Nils-Johan Labba, Britt Sandström, Erik-Oscar Oscarsson. Saknas på bilden: Levi Karvonen Alva Fjellström Jennie Granberg Foto: Magnus Aronson
Ladda ned bild
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Ladda ned bild
Erik-Oscar Oscarsson. Foto: Magnus Aronsson/Ikon
Erik-Oscar Oscarsson. Foto: Magnus Aronsson/Ikon
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum