Försäkringskassan

Nytt sätt att redovisa sjukpenningtalet

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Från och med denna månad kommer redovisningen att utgå från regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020.

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. Förutom att redovisa det aktuella sjukpenningtalet och andra nyckeltal tillkommer en beskrivning av hur utvecklingen av sjukpenningtalet kan se ut till dess att målet är uppnått. Vägen till 9,0 är beskriven både för riket och varje enskilt län. Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan några år har sjukpenningtalet haft en ökande trend. Ökningstakten är i nuläget avtagande. För att uppgången ska brytas behövs aktiva insatser från alla aktörer som berörs av sjukskrivningarna.


- Sjukpenningtalet fortsätter att öka, men långsammare än tidigare. Den långsammare ökningstakten gäller både inflödet av nya sjukfall och sjukfallens längd. I maj ligger sjukpenningtalet strax under den utveckling som gör det möjligt att nå målet. Det krävs dock fortsatta insatser och uthållighet för att bryta uppgången, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i maj är 2016 10,7 dagar vilket är 0,8 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med april 2016

  • Ohälsotalet i maj 2016 är 28 dagar vilket är 0,3 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med april 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i mars 2016 197 901 varav 60 903 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum