Försäkringskassan

Nytt sätt att redovisa sjukpenningtalet

Dela

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Från och med denna månad kommer redovisningen att utgå från regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020.

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. Förutom att redovisa det aktuella sjukpenningtalet och andra nyckeltal tillkommer en beskrivning av hur utvecklingen av sjukpenningtalet kan se ut till dess att målet är uppnått. Vägen till 9,0 är beskriven både för riket och varje enskilt län. Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan några år har sjukpenningtalet haft en ökande trend. Ökningstakten är i nuläget avtagande. För att uppgången ska brytas behövs aktiva insatser från alla aktörer som berörs av sjukskrivningarna.


- Sjukpenningtalet fortsätter att öka, men långsammare än tidigare. Den långsammare ökningstakten gäller både inflödet av nya sjukfall och sjukfallens längd. I maj ligger sjukpenningtalet strax under den utveckling som gör det möjligt att nå målet. Det krävs dock fortsatta insatser och uthållighet för att bryta uppgången, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i maj är 2016 10,7 dagar vilket är 0,8 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med april 2016

  • Ohälsotalet i maj 2016 är 28 dagar vilket är 0,3 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med april 2016

  • Antalet pågående sjukfall var i mars 2016 197 901 varav 60 903 hade pågått i mer än ett år

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum