Brå

Nytt schema ger fler poliser på kvällen

Dela

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

Sedan hösten 2018 testar polisen en ny modell för schemaläggning i åtta pilotområden runt om i landet. Målet är att få ut fler poliser på kvällarna för att möta verksamhetens behov. Samtidigt ska polisernas arbetsmiljö förbättras framförallt genom att fler poliser delar på arbetsbördan när det händer som mest. I den nya modellen arbetar en majoritet av poliserna efter ett fast treskiftsschema med något fler kvällspass. För att möta det återstående verksamhetsbehovet arbetar även en mindre grupp efter alternativa scheman. Modellen regleras genom ett nytt kollektivavtal som tecknats mellan Polismyndigheten och Polisförbundet.

Brås utvärdering visar att modellen har förskjutit ingripandepolisernas arbetstid mer mot kvällar i pilotområdena. Effekten har varit som tydligast under vardagskvällar samt i glesbygd och mindre städer.

– Sammantaget ser vi många fördelar med den nya schemamodellen. Men vill polisen införa modellen permanent ser vi att vissa aspekter bör ses över. Till exempel har vi sett att polisen på lokal nivå hade kunnat anpassa schemat ännu mer efter de lokala verksamhetsbehoven, säger Linnea Littmann, utredare på Brå.

Modellens fasta struktur innebär också att de flesta ingripandepoliserna nu arbetar med samma kollegor under alla sina arbetspass, vilket uppskattats av de allra flesta. Samtidigt som modellen har ökat förutsättningarna för en lägre arbetsbelastning på kvällarna upplever inte alla medarbetare att tempot har blivit lugnare.

Petra Bergnor, utredare på Brå menar att det delvis kan bero på att poliserna har arbetat olika mycket kväll tidigare. I några områden ser vi också att andra arbetsuppgifter har tillkommit under kvällspassen. Brå menar att det därför är viktigt att man från nationellt håll är tydlig med vilka verksamhetsbehov som i första hand ska prioriteras i och med den nya modellen.

Rapporten 8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning (Brå 2020:5) går att ladda ner på www.bra.se.

Kontakter

Linnea Littmann, tfn: 08-527 58 505; linnea.littmann@bra.se
Petra Bergnor, tfn: 08-527 58 495; petra.bergnor@bra.se

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren2.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum