Lantbrukarnas Riksförbund

Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

Dela

Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.

– Utredningen landade bra. Det är helt orimligt att tillämpa 1970-talets rädsla för överexploaterad skärgårdskust på 2020-talets landsbygd, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Strandskyddsutredningens direktiv var tydliga. Förslag skulle läggas som innebär att strandskyddet görs om i grunden, det lokala inflytandet stärks, och det blir lättnader på landsbygden.

– Nu läggs flera förslag som gör det lättare att både bygga bostäder och utveckla sitt företagande. Det oerhört viktigt att landsbygden och de gröna näringarna får möjlighet att ta vara på de strandnära lägena, säger Palle Borgström.

LRF har deltagit i utredningen och menar att resultatet nu till stor del lever upp till direktiven. Samtidigt återstår det en hel del att bevisa. Det är många runt om i landet som länge blivit lovade ett mer landsbygdsanpassat strandskydd – men som ständigt blivit besvikna.

– Det är inte första gången vi har hört att en strandskyddsreform ska göra det lättare att bygga på landsbygden. Därför måste nu såväl lagstiftare som myndigheter se till så att de här förslagen blir genomförda fullt ut. För att lagstiftningen ska bli trovärdig finns inte utrymme för ännu ett fiasko, säger Palle Borgström.

Utredningens viktiga reformer är:

  • Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och vattendrag upp till 2 meters bredd. Detta innebär minskat krångel i stora delar av landet.
  • Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, som våtmarker och dammar, som tillkommit efter 1975. Oerhört viktigt då det i delar av landet inträder strandskydd när man anlägger exempelvis en våtmark för att minska näringsläckaget eller för att gynna den biologiska mångfalden. Detta omfattar även dammar för bevattning.
  • Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade Landsbygdsområden i kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl för dispens. Här kommer möjlighet till utveckling bli mycket stor. Ingen begränsning av hur stora eller hur många dessa Landsbygdsområden är.
  • Kommunerna kan också välja att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet helt tas bort i områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand.

För mer information, kontakta LRFs pressavdelning, 010-184 40 70.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Besvikelse när regeringen sparar in på jordbruket14.4.2021 09:10:26 CEST | Pressmeddelande

Regeringen väljer i sin vårbudget att inte dela ut 1 miljard kronor som tidigare öronmärkts för Sveriges lantbrukare. ¬¬– Vi är besvikna över att regeringen väljer att minska den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet, med hänvisning till att EU tillför medel via sin återhämtningsfond för coronaeffekten. Det blir ett nollsummespel där Sveriges livsmedelsproducenter blir de ekonomiska förlorarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Ny undersökning: Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet18.3.2021 07:54:00 CET | Pressmeddelande

Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. ¬– Det är viktigt att lantbrukarna är nöjda med Greppas verksamhet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum