Lantbrukarnas Riksförbund

Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

Dela

Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.

– Utredningen landade bra. Det är helt orimligt att tillämpa 1970-talets rädsla för överexploaterad skärgårdskust på 2020-talets landsbygd, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Strandskyddsutredningens direktiv var tydliga. Förslag skulle läggas som innebär att strandskyddet görs om i grunden, det lokala inflytandet stärks, och det blir lättnader på landsbygden.

– Nu läggs flera förslag som gör det lättare att både bygga bostäder och utveckla sitt företagande. Det oerhört viktigt att landsbygden och de gröna näringarna får möjlighet att ta vara på de strandnära lägena, säger Palle Borgström.

LRF har deltagit i utredningen och menar att resultatet nu till stor del lever upp till direktiven. Samtidigt återstår det en hel del att bevisa. Det är många runt om i landet som länge blivit lovade ett mer landsbygdsanpassat strandskydd – men som ständigt blivit besvikna.

– Det är inte första gången vi har hört att en strandskyddsreform ska göra det lättare att bygga på landsbygden. Därför måste nu såväl lagstiftare som myndigheter se till så att de här förslagen blir genomförda fullt ut. För att lagstiftningen ska bli trovärdig finns inte utrymme för ännu ett fiasko, säger Palle Borgström.

Utredningens viktiga reformer är:

  • Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och vattendrag upp till 2 meters bredd. Detta innebär minskat krångel i stora delar av landet.
  • Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, som våtmarker och dammar, som tillkommit efter 1975. Oerhört viktigt då det i delar av landet inträder strandskydd när man anlägger exempelvis en våtmark för att minska näringsläckaget eller för att gynna den biologiska mångfalden. Detta omfattar även dammar för bevattning.
  • Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade Landsbygdsområden i kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl för dispens. Här kommer möjlighet till utveckling bli mycket stor. Ingen begränsning av hur stora eller hur många dessa Landsbygdsområden är.
  • Kommunerna kan också välja att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet helt tas bort i områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand.

För mer information, kontakta LRFs pressavdelning, 010-184 40 70.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter9.12.2020 17:02:00 CETPressmeddelande

Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin7.12.2020 07:27:00 CETPressmeddelande

Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum