Energimyndigheten

Nytt test av solcellssystem för villor visar på generellt hög kvalitet

Dela

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är som mest 15 procent. Testet visade även att det finns skillnader i hur väl den faktiska produktionen stämmer med leverantörens offert.

Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Under ett års tid har Energimyndigheten testat nio solcellssystem anpassade för villatak. Vi har mätt systemens elproduktion, jämfört systemens effektivitet och funktion samt jämfört testresultaten med den beräknade elproduktionen i leverantörens offert. Vi har även granskat installation, dokumentation, märkning och skyltning.

– Det som gör det här testet speciellt är att vi har testat hela solcellssystem som säljs till villaägare, inte bara enskilda delar. Dessutom har testet pågått i ett helt år vilket är en lång tid i sammanhanget, säger Jonas Pettersson som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.

Testresultaten i korthet

  • Mest el per installerad kilowatt producerar Ikea Solstråle Plus och Energihusgruppens Roofit och Kraftpojkarnas paket Energibolag samt Svea solars Solar stone.

  • Bäst uppskattning av förväntad elproduktion i offerten ger Soltech, Svea solar, Borås elhandel, Ikea och Kraftpojkarna.

  • Bra på dokumentation är Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.

  • Bra på märkning och skyltning är Soltech, Borås elhandel och Kraftpojkarna.

  • Solcellssystem med monokristallina solcellsmoduler kan ta vara på det diffusa solljuset en mulen dag bättre än moduler i tunnfilm.

Några brister har upptäckts

  • Lindabs system Solar roof har haft tekniska problem och fick byta tio av solcellsmodulerna under pågående test.

  • Ikeas Solstråle Plus hade en lös kabel till överspänningsskyddet vid sista granskningen av installationen. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar framöver.

  • Energihusgruppen gav ingen information om uppskattad elproduktion i sin offert. Det är viktig information för att villaägaren ska kunna följa upp om solcellssystemet fungerar bra.

Ett viktigt underlag för kommande EU-krav

Solcellsmoduler och växelriktare har idag varken energimärkning eller ekodesignkrav. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning i förhandlingarna om kommande krav som just nu pågår i EU.

– Särskilt fokus ligger på verkningsgrad, funktionalitet och resurseffektivitet. Där utgör testresultaten ett viktigt tekniskt underlag, säger Peter Bennich, senior rådgivare vid Energimyndigheten.

Så har testet gått till

Testet omfattar nio solcellssystem för villatak. Urvalet är gjort för att omfatta olika varianter på marknaden. I testet ingår både solcellsmoduler i monokristallint kisel och tunnfilmsmoduler. Några är designade för att se ut som tegel- eller plåttak. Ett av systemen har batteri och hybridväxelriktare för att kunna lagra el.

Leverantörernas egna installatörer har monterat solcellssystemen och installationerna har granskats både före och efter avslutat test. Testet har pågått utomhus i Borås sedan juni 2020 och är utfört av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Energimyndigheten.

Opartisk hjälp för dig som vill investera i solelsystem

Ta hjälp av Solelportalen på Energimyndighetens webbplats och kontakta gärna Energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och lokala råd utan att det kostar. 

Solelportalen - en vägledning om solceller

Hitta din energi- och klimatrådgivare

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Energimyndigheten genomför årligen olika produkttest. Vi har nu testat nio av de solcellssystem som finns på marknaden. Mer om våra tester hittar du på https://www.energimyndigheten.se/tester/

Nyckelord

Kontakter

Jonas Pettersson, handläggare Energimyndighetens Testlab (frågor om testet), telefon 016-542 06 37

Peter Bennich, senior rådgivare Energimyndigheten (frågor om ekodesign och energimärkning), telefon 016-544 22 78

Bilder

Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.
Ladda ned bild
Montering av solcellsmoduler.
Montering av solcellsmoduler.
Ladda ned bild
Mätning pågår under test.
Mätning pågår under test.
Ladda ned bild
Några av solcellsmodulerna som ingår i de testade systemen.
Några av solcellsmodulerna som ingår i de testade systemen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum