C.F. Møller Architects

Nytt upplevelselandskap för Danevirke fästning

Dela

C.F. Møller Architects har utformat ett koncept med öppna utrymmen för historiska Danevirke fästning och kan nu berätta hur framtidens presentation av fästningen kommer se ut.

Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.

Historiska Danevirke fästning anses vara Nordens största fornlämning och förklarades 2018 tillsammans med Haithabu som ett av UNESCO:s världsarv. Det ökande antalet besökare och det sammanhängande behovet av bättre kommunikation, orientering, tillfartsvägar och rekreationsmöjligheter fick Danevirke kommun att efterlysa ett nytt övergripande landskapskoncept för monumentet och dess omgivningar som en del av en arkitekttävling, som C.F. Møller Architects vann 2020. Nu kan arbetet presenteras och en inblick i genomförandet av landskapskonceptet ges.

Landskapskonceptet omfattar det centrala området runt huvudmuren, Kovirke mur, den norra muren och Krum mur. Det omfattar delar av den gamla armévägen, historiska fort och skansar, den dränerade före detta Danevirke sjö samt den centrala arkeologiska parken vid Danevirke Museum, där bland annat Valdemars mur från 1100-talet, porten mot norr och en kanon från det dansk-tyska kriget är viktiga attraktioner.

”Genom att skapa nya rundvägar som förbinder de många höjdpunkterna på området erbjuds besökarna helt nya upplevelser, samtidigt som tillgängligheten förbättras och den arkeologiska substansen och naturen skyddas från besökstrafik. Detta uppnås delvis genom upphöjda, flytande gångvägar av cortenstål på eller ovanför de känsligaste delarna av monumentet och den naturliga miljön”, säger Julian Weyer, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects.

Förbättrade naturvärden
Vid porten mot norr har vallens profil återskapats från tidigare arkeologiska utgrävningar i abstrakt form som en siluett. Och vid resterna av Valdemarsmuren finns en ny utsiktsplattform som gör det möjligt för besökarna att uppleva den ursprungliga höjden och effekten av befästningarna i landskapet. På andra ställen längs de omfattande vallarna finns tolkningspunkter i form av cortenstålsektioner som illustrerar vallarnas utformning under olika historiska epoker, kompletterade med sittplatser, och på vissa ställen vindskydd för övernattande besökare.

Bygget förväntas påbörjas i mitten av 2023 och slutföras i mitten av 2024.

Bakgrund till utvecklingen av Danevirke
Utgångspunkten för arbetet har varit en omfattande förberedande process som Danevirke kommun ansvarat för i samarbete med världsarvskontoret vid Statens arkeologiska byrå, distriktet Schleswig-Flensburg, Sydslesvigsk Förening och Amt Haddeby. Under förberedelserna identifierades behoven av att utveckla nya upplevelser för besökarna och förbättra skyddet av monumentet. För detta ändamål bör man skapa attraktiva stigar längs vallarna eller genom området, samt cirkulära rutter med informationspunkter och attraktiva platser att stanna på. Samtidigt bör tillgängligheten och transportförbindelserna förbättras och natur- och landskapsområdets allmänna betydelse stärkas. C.F. Møller Architects tilldelades kontraktet för konceptet med öppna ytor, som nu ligger till grund för finansiering från kommittén för regional utveckling och miljö i Schleswig-Holstein.

Kontakter

Bilder

Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Danevirke. C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild
Julian Weyer. C.F. Møller Architects / Mew
Julian Weyer. C.F. Møller Architects / Mew
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects ger form åt visionen om en ny mediastad i Danmark27.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn och Media City Odense (MCO) har undertecknat en avsiktsförklaring med DSB Ejendomsutveckling om att skapa en mediastad i Odense. Den första fasen av den nya mediastaden, som enligt visionen för projektet ska vara klar i början av 2026, kommer att sätta nya standarder för innovation och samarbete, och utgöra ramen för världens bästa arbetsplats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum