Umeå kommun

Nytt verksamhetsområde på Västerslätt

Dela

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av fastigheten Grisbacka 17:11 inom Västerslätt, Umeå kommun. Syftet är att ändra markanvändningen från godsbaneområde till service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, med mera.

Det aktuella planområdet har tidigare planerats för utökning av godsbaneområdet. Detta behov gäller inte längre varför området nu planläggs som verksamhetsområde. Det finns ett bred användningspotential för området, och den bedöms ha begränsad påverkan på omgivningen. Bland annat tillåts handel med varor på området vilket medför besökstrafik.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum