Metalliska material

Nytt verktyg ska hjälpa orter att öka attraktiviteten

Dela

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-och arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har därför visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect Innovation AB, samt projektledare för HÅLLBARA PLATSER.
Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect Innovation AB, samt projektledare för HÅLLBARA PLATSER.

Då gemensamma samhällsutmaningar sällan är möjliga att hantera inom enskilda verksamheter, är målet med projektet att fler bruksorter och industrier ska ha beslutat att platsattraktiviteten är en gemensam fråga och att den står i tydlig relation till den kompetensförsörjning båda parter är beroende av för en hållbar utveckling. Projektets HÅLLBARA PLATSER:s idé är därför att få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera fler. Detta genom att föra över ett fungerande, manuellt verktyg till en automatiserad, digital prototyp. Med den kan man som plats få snabb hjälp att utifrån sina unika förutsättningar delges rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad platsattraktivitet.

HÅLLBARA PLATSER syftar till att få fler orter och industrier att samverka för den gemensamma kompetensförsörjningen genom att föra över ett manuellt attraktivitetsverktyg till en automatiserad, digital prototyp med tillhörande uppskalningsbar affärsmodell. Med den kan man som ort och industri delges en nulägesanalys och på sikt löpande indikatorer, samt rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad attraktivitet som plats eller verksamhet, säger Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect Innovation AB, samt projektledare för HÅLLBARA PLATSER

Prototypen kommer att testas tillsammans med ort och industri i Borlänge kommun. Resultatet presenteras i ett resultatspridningsmöte. Vid måluppfyllelse finns en affärsplan och avtal framtagna för att säkerställa möjligheten till fortsatt drift och utveckling där fler bruksmiljöer kan ta del av dessa automatiserade processer för attraktivitet.

– I projektgruppen ser vi mest fram emot möjligheten att digitalisera verktyget vi tidigare tagit fram och att testa det tillsammans med Borlänge kommun och SSAB Borlänge. Genom detta test är planen att optimera och möjliggöra denna typ av nulägesanalyser för fler som vill öka intresset och attraktiviteten för platser och verksamheter, säger Cherin Nilsson.

HÅLLBARA PLATSER har en total budget på 1,95 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning”. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect Innovation AB, samt projektledare för HÅLLBARA PLATSER.
Cherin Nilsson, Innovationsledare, Effect Innovation AB, samt projektledare för HÅLLBARA PLATSER.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Nytt projekt ska se över digitala utvecklingsverktyg för svetsare25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå och att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material projektet ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

Forskningsprojekt ska lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin23.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.