Vision

Oacceptabelt med tystnadskulturen!

Dela

Dagens artikel i Göteborgs Posten som visar på tystnadskultur på vissa arbetsplatser i Göteborgs stad pga rädsla för kriminella nätverk är mycket oroande. Vision som organiserar tusentals tjänstepersoner i kommun och regioner har genomfört en undersökning gällande utsatthet för hot, våld, personangrepp och förtal hos olika yrkesgrupper inom socialt arbete som visat att utsattheten är stor, att det rättsliga skyddet behöver stärkas och att arbetsgivarna behöver agera mer kraftfullt för att förbättra arbetsmiljön.

- Vision har länge varnat för ohållbar arbetsmiljö för tjänstepersoner inom framförallt socialt arbete. Enligt vår färska undersökning har nästan hälften av respondenterna under det senaste året utsatts för någon eller några former av direkta eller indirekta hot, våld, personangrepp eller förtal. Detta är oacceptabelt, våra medlemmar som är garanten för att upprätthålla välfärdstjänster ska aldrig känna sig rädda eller otrygga på jobbet. I debatten om tex gängkriminalitet ropas ofta att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med stöd och resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.  

I Västra Götaland har 48 % svarat att de har blivit utsatta för hot, våld och personangrepp. Vision Göteborg ser att det är flera åtgärder som krävs för att komma åt problemen med tystnadskultur. Ett sätt är att arbeta med att ändra inställningen kring anmälan av arbetsskador och tillbud. Cheferna behöver stöd i hur de ska hantera arbetsskador och tillbud.  

- Vi har hört från medlemmar under många år att man inte vill polisanmäla för att man står själv i anmälan och att man med det upplever sig som väldigt utsatt. Vi behöver få till att man kan anmäla från verksamhetens sida och att tjänstepersoner inte blir utlämnade med namn och personliga uppgifter för det som handlar om arbetsplatsen, säger Viktoriya Levin, huvudskyddsombud och styrelseledamot Vision Göteborg. 

Det är samtidigt viktigt att påtala att inte hela Göteborgs stad som arbetsgivare lider av tystnadskultur. Men risken är att det sprider sig och omfattar en alltför stor del av Göteborgs stad om inte arbetsgivaren agerar snabbt och effektivt. Dagens strukturer och många arbetssätt gynnar tystnadskulturen. Även chefer drabbas av den. Det finns chefer på alla nivåer som vill bryta osunda mönster och felaktiga hanteringar men som inte vågar agera med rädsla att förlora sitt jobb.  

Många medlemmar vänder sig till Vision lokalt för stöttning där det visar sig att orsaken grundar sig i bristande stöd när de rapporterat om upplevelser av hot och våld. Vision hanterar ärenden där medlemmen blivit sjuk eller oförmögen att arbeta efter det som hänt och det bristande stödet. Många av dessa medlemmar har känt sig kränkta då de inte blivit sedda, trodda och inte fått bekräftelse på sina händelser. De slutar lita på chefen som ska se till att de blir rehabiliterade tillbaka till sitt arbete. 

- Vi i Göteborgs stad erfar att på många arbetsplatser där personalen är utsatt saknas ett systematiskt arbetssätt för hantering av hot och våld. Det är inte ovanligt att en fältarbetare som blivit utsatt för hot får ett samtal med chef. När man har hanterat ett sådant ärende fel så sprider det sig i arbetsgrupper i hela staden, det gör att andra saknar förtroende och tillit till arbetsgivaren och vågar inte anmälan. Den som säger ifrån när något hanteras fel blir oftast sedd som en person som inte är lojal mot arbetsgivaren och kan vänta sig repressalier, avslutar Viktoria Levin.  

Bakgrundsinfo: 
Rapporten om utsatthet för hot och våld i socialt arbete publiceras i sin helhet i september men delar av resultatet bif. i detta pressmeddelande. Yrkesgrupperna som ingår i undersökningen är socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingspersonal samt fältassistenter.

För mer info, vg kontakta:  

Veronica Magnusson, förbundsordförande: 

mob 070 746 2124, veronica.magnusson@vision.se  

Viktoriya Levin, huvudskyddsombud och styrelseledamot Vision Gbg:

072 509 4913, viktoriya.levin@fv.vision.se 

 

Nyckelord

Dokument

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:11:05 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Uppsalastift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:06:31 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Växjöstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:00:53 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Luleåstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 22:54:51 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Linköpingsstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 22:31:39 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum