Akavia

Obalans riskerar uppstå mellan fack och arbetsgivare

Dela

Överenskommelsen mellan svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS kommer, med stor sannolikhet, att ligga till grund för ny lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Statliga arbetsgivare kommer då att få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att balansen för parterna på statlig sektor kommer att förändras. Saco S träffade i veckan arbetsmarknadsdepartementet för att framföra synpunkterna kring en ny lagstiftning.

"Det uppstår en orimlig obalans mellan arbetsmarknadens parter på den privata sidan jämfört med parterna på den statliga sidan", säger Anna Steen, ordförande för Saco S.
"Det uppstår en orimlig obalans mellan arbetsmarknadens parter på den privata sidan jämfört med parterna på den statliga sidan", säger Anna Steen, ordförande för Saco S.

– Det uppstår en orimlig obalans mellan arbetsmarknadens parter på den privata sidan jämfört med parterna på den statliga sidan. Vi har vid ett möte på Arbetsmarknadsdepartementet påtalat detta. I överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK finns till exempel en reglering om arbetstagares rätt till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretag efter 24 månaders uthyrning. Denna nya rättighet kan inte arbetstagare som är uthyrda till statliga myndigheter göra anspråk på eftersom principen om förtjänst och skicklighet vid anställning inom staten alltid har företräde, säger Anna Steen, ordförande för Saco S.

Ytterligare ett exempel är att statligt anställda, av samma anledning, inte kan tillgodogöra sig den sänkta kvalificeringstiden för företrädesrätt till återanställning från tolv till nio månader för visstidsanställningar som överenskommelsen innebär.

– När förhandlingar om dessa frågor inleds med Arbetsgivarverket kommer den balans vi i nuläget har parterna emellan att vara rubbad, till arbetsgivarens fördel. Vi fackliga parter på det statliga avtalsområdet menar att de förslag om förändrad lagstiftning kräver en noggrann konsekvensanalys om vilka effekter det får, säger Anna Steen.

Fakta:

LAS-förhandlingen landade i en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK, vilken nu eventuellt kommer att införas som lag.

Saco S har, tillsammans med OFR/ S, P, O och Seko, i samband med ett möte med arbetsmarknadsdepartementet skickat en skrivelse med synpunkter på vad en ny lagstiftning behöver ta hänsyn till utifrån det statliga avtalsområdets särart.

Mötet med departementet var en följd av tidigare uppvaktningar och möten kring den då aktuella LAS-utredningen.

Det finns en omfattande särreglering för statligt anställda som måste iakttas vid förändringar av de allmänna reglerna i anställningsskyddslagen för att säkerställa att balansen mellan parterna bibehålls.

Nyckelord

Bilder

"Det uppstår en orimlig obalans mellan arbetsmarknadens parter på den privata sidan jämfört med parterna på den statliga sidan", säger Anna Steen, ordförande för Saco S.
"Det uppstår en orimlig obalans mellan arbetsmarknadens parter på den privata sidan jämfört med parterna på den statliga sidan", säger Anna Steen, ordförande för Saco S.
Ladda ned bild

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se
 
Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Totalt består Saco-S av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum