Almega

"Obefogad oro för vita fläckar"

Dela

Idag presenterades förslagen i utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen är en del av arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen där uppdraget att matcha de arbetslösa helt ska tas över av fristående leverantörer under 2022.

Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega

I utredarens uppdrag har ingått att göra en analys av huruvida dagens regler tillåter kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen. Utredaren har även haft i uppdrag att lämna förslag som öppnar för kommuner att utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen dels genom medverkan i LOV/LOU och dels i situationer då vita fläckar uppstår. Utredaren har landat i bedömningen att kommunerna redan idag har vissa befogenheter på arbetsmarknadsområdet och även möjlighet att på olika sätt samverka med Arbetsförmedlingen. Utredaren lämnar även förslag på lagstiftning till stöd för ytterligare kommunal aktivitet.

Utredaren föreslår att kommunerna ska kunna delta i LOV-system och LOU-upphandlingar, i konkurrens med fristående leverantörer. För att möjliggöra detta anser utredningen att de kommunala principerna om självkostnad och förbud mot vinstdrivande näringsverksamhet ska tas bort och att den kommunala lokaliseringsprincipen ska begränsas. 

– Detta är förslag som riskerar att öppna för kommunal affärsverksamhet på bred front och utan hänsyn tagen till om det rör områden med vita fläckar eller ej. Almega anser att detta är feltänkt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

– Oron för så kallade vita fläckar är obefogad. Inte ens en procent av de arbetslösa bor idag i områden som saknar matchningsföretag, vilket framgår av Riksrevisionens nyligen presenterade granskning av det befintliga LOV-systemet Stöd och matchning (STOM), säger Andreas Åström.

– Kommunerna bör endast komma ifråga som reservlösning om det saknas fristående leverantörer av arbetsmarknadstjänster lokalt. Matchningsföretagen kommer att samarbeta tätt med kommunerna. I mindre kommuner där fristående aktörer inte har egna lokaler bör de exempelvis kunna få tillgång till kommunens lokaler för möten med de arbetssökande, säger Andreas Åström.

– Digitala möten med de arbetssökande kommer att utgöra ett bra komplement till fysiska möten, vilket ökar tillgängligheten i hela landet. Den viktiga nu är att ge fler fristående jobbförmedlare möjlighet att hjälpa arbetssökande från dag ett. Det är så vi sätter arbetssökande i jobb eller utbildning, avslutar Andreas Åström.

Nyckelord

Bilder

Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
Ladda ned bild

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

För kontakt:
Almegas pressjour på telefon 08-762 70 40

Om Almega:
Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Förläng sänkningen av företagens sjuklönekostnader29.7.2020 08:38:54 CESTPressmeddelande

De ekonomiska konsekvenserna av Corona-pandemin kan inte jämföras med förlusterna av människoliv, men de har skapat stora problem för företag i Sverige. Regeringen och samarbetspartierna har lyssnat på företagens förslag och viktiga åtgärder har genomförts. Men när antalet sjukskrivna återigen ökar är det viktigt att staten fortsätter att ta ett huvudansvar för företagens sjuklönekostnader, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum