AF Gruppen Sverige

OBOS och AF Gruppen deltar i utvecklingen av Skeppsbron i Göteborg

Dela

Skeppsbron i Göteborg är ett unikt stadsutvecklingsprojekt intill Göta älv i centrala Göteborg. Visionen är att Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven och återförena staden med vattnet. AF Projektutveckling har nu tecknat ett intentionsavtal med OBOS Nya Hem för att tillsammans genomföra projektet som omfattar omkring 125 bostadsrättslägenheter. Byggstart för kvarteret beräknas ske 2025.

Bild: Älvstranden Utveckling
Bild: Älvstranden Utveckling

Medlemsägda OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, som i november 2020 aviserade en storsatsning i Sveriges storstäder. Flera stora projekt har redan aviserats i Stockholms- och Malmöregionen.

- Vi är väldigt glada över att tillsammans med AF Projektutveckling vara med i utvecklingen av Skeppsbron vilket blir ett av våra större projekt i Göteborg. Stadens vision för projektet stämmer väl överens med OBOS vision – att uppfylla bostadsdrömmar. På Skeppsbron kommer det att byggas bostäder med stort fokus på levande bottenvåningar och publika gaturum och vi ser fram emot samverkan med staden och övriga byggherrar för att tillföra stora värden till alla göteborgare, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem.

Partnerskapet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling innebär i förlängningen ett joint-venture mellan bolagen för Skeppsbron. AF Projektutveckling och OBOS kommer att utveckla projektet gemensamt och kommer att kunna erbjuda ca 125 lägenheter i direkt anslutning till Göta älv i centrala Göteborg. Bostäderna kommer att erbjudas till medlemmar i OBOS medlemsprogram.

- I AF utvecklas alla projekt i samverkan med partners i joint venture-avtal. Vi ser fram emot att utveckla Skeppsbron tillsammans med OBOS, som precis som AF Gruppen satsar stort i Sverige. Det är inspirerande att se OBOS växa på den svenska marknaden och vi är tacksamma för att OBOS återigen väljer AF Gruppen som partner, säger Jonas Skingley, VD för AF Projektutveckling.

- Skeppsbron är ett tydligt exempel på våra höga ambitioner i Göteborg. I syfte att sänka trösklarna och göra bostäder på Skeppsbron tillgängliga för fler planerar vi att också erbjuda bostadsrätter genom vår boköpsmodell OBOS Deläga. Skeppsbron, tillsammans med andra längre framskridna projekt i Göteborg, är ett kvitto på våra höga ambitioner i Sveriges storstäder, avslutar Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

AF, OBOS och övriga byggherrar har ingått ett samverkansavtal för Skeppsbron med Göteborgs Stads utvecklingsbolag Älvstranden. 

Praktiskt innebär samarbetet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling att bolagen ingår ett joint-venture med avsikten att förvärva och utveckla Lott B enligt principerna i markanvisningsavtalet.

Fakta: Projekt Skeppsbron

Detaljplanen för Skeppsbron omfattar totalt omkring 450 lägenheter och ca 30 000 kvm kommersiella lokaler för till exempel handel, kontor och hotell. I detaljplanen ingår kvarter med i huvudsak sju till åtta våningar för bostäder och verksamheter. Kajen flyttas ut 15–40 meter och pirar och bryggor byggs i Göta älv. Den nya spårvägen på Stora Badhusgatan samt knutpunkten för kollektivtrafiken vid Stenpiren skapar goda kommunikationer till området.

Spårvägen, tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också bygget av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Byggaktörerna ska utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

För mer information

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem, 073-976 28 42

sofia.ljungdahl@obos.se

Ulrika Liiv, Kommunikationschef, 010-434 17 82

ulrika.liiv@obos.se

Jonas Skingley, VD AF Projektutveckling, 070-979 00 07

jonas.skingley@afgruppen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Älvstranden Utveckling
Bild: Älvstranden Utveckling
Ladda ned bild

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2020) och är noterad på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden EntreprenadAF Bygg Syd, AF Härnösand ByggreturerAF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum