Läkemedelsverket

Odeklarerade läkemedel i 8 av 10 testade kosttillskott för sexlust och potens

Dela

Läkemedelsverket och Stockholms stad har tillsammans undersökt tio olika kosttillskott som har sålts i lokala butiker. Produkterna har påståtts förbättra potensen eller öka sexlusten. Laboratorieanalyser visade att 8 av 10 produkter innehöll odeklarerade läkemedelssubstanser, något som både är olagligt och dessutom kan medföra hälsorisker.

Läkemedelsverket har i ett projekt tillsammans med Livsmedelskontrollen vid Stockholms stad köpt in och analyserat tio stycken kosttillskott som marknadsfördes med att de skulle förbättra potensen eller öka sexlusten.

I åtta av produkterna hittades kemiska läkemedelssubstanser som inte fanns med i innehållsförteckningarna. Ämnen kan vara farliga för vissa personer och Läkemedelsverket avråder från att använda dessa kosttillskott.

– Tyvärr visar de här resultaten att den här typen av fusk fortfarande är utbrett, säger Tomas Nilsson, utredare på Läkemedelsverket. På produkterna står det att de innehåller olika växter, vitaminer eller aminosyror, men för att få den önskade effekten tillsätts också andra ämnen. Men detta får konsumenten ingen information om.

De ämnen som hittades var bland annat sildenafil, tadalafil och vardenafil, vilka alla finns i läkemedel som används vid behandling av erektionsproblem. Ett av problemen med ämnena är att de kan orsaka kraftiga blodtrycksfall hos personer med kärlkramp.

– I Sverige är läkemedel med dessa ämnen på goda grunder receptbelagda, säger Tomas Nilsson. Det är viktigt att utesluta att potensproblem beror på någon sjukdom innan man börjar med potenshöjande medel. Läkaren behöver också följa upp att läkemedlen inte påverkar till exempel ditt blodtryck och att de inte påverkar effekterna av andra läkemedel du använder.     

Bland de kontrollerade produkterna var tre riktade till kvinnor och i två av dem hittades läkemedelssubstanser. I den ena produkten hittades flibanserin, vilket i USA används för behandling i de fall kvinnor mår dåligt av alltför låg sexlust. I den andra produkten hittades två ämnen som liknar sildenafil.

Även andra läkemedelsämnen hittades i mindre mängder, t.ex. det antiinflammatoriska ämnet metamizol som enbart finns i läkemedel till djur i Sverige. En annan substans som hittades var den selektive serotoninåterupptagshämmaren (SSRI) dapoxetin. SSRI-preparat används vanligtvis som antidepressiva medel, men dapoxetin används i Sverige för behandling av för tidig utlösning i de fall det anses medicinskt motiverat.

Läkemedelsverket och Stockholms stad har varit i kontakt med de butiker som har sålt produkterna och informerat om resultaten av analyserna. 

Produktnamn

Fynd
BEAST Tadalafil, noramidopyrin och sildenafil
FIVE Tadalafil
GoldMAX Blue Sildenafil och tadalafil
Horny Little Devil Sildenafil och tadalafil
LadyagrA Inga läkemedelssubstanser identifierade
Libidofemme Hydroxitiohomosildenafil
Passion Flibanserin
Power tablets Desmetylkarbodenafil och dapoxetin
Viafemme Inga läkemedelssubstanser identifierade
Xpresso Vardenafil

Kontakta oss

Läkemedelsverkets presstjänst
press@lakemedelsverket.se
018-18 36 25

Tomas Nilsson, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Läkemedelsverket
018-17 46 00

Livsmedelskontrollen
Stockholms stad
08-508 288 88

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum