Nätverket Schyst resande

Offentlig sektor reser inte hållbart

Dela

Myndigheter, landsting och kommuner köper resor och hotelltjänster för flera miljarder om året. Nätverket Schyst resande har upptäckt bristande etik och klimathänsyn när offentlig sektor reser i tjänsten.

Schyst resande har granskat hur hållbart offentlig sektor reser idag. De har bland annat gått igenom resepolicyerna hos åtta statliga myndigheter, fyra landsting/regioner och 16 kommuner, alla slumpvis utvalda, samt tittat på vilka krav som ställs vid upphandling av resor. Undersökningen visar att:

  • 26 av 28 av de granskade nämner miljö. Dock är skrivningarna ofta alldeles för otydliga, som att det är viktigt att ta ”miljömässig hänsyn”. Risken är stor att sådana formuleringar inte leder till något konkret. Idag ökar klimatutsläppen från tjänsteresor. Ett exempel är Stockholms läns landsting, som ökade sina resor med 111 procent under perioden 2011-2017. Förra året flög landstinget motsvarande 565 varv runt jorden.

På andra områden är resepolicyerna betydligt svagare.

  • Endast en enda kräver villkor som motsvarar kollektivavtal för de anställda på de hotell, restauranger och transportföretag man anlitar.
  • Endast fyra av 28 har skrivningar om alkoholkonsumtion under tjänsteresan.
  • Bara två av 28 tar ställning mot sexköp.
  • Inte en enda tar upp att de ska gynna det lokala näringslivet i de länder de besöker.
  • Rutiner för att undvika att bidra till exploatering av barn saknas helt.

– Att tunga offentliga aktörer missar att ställa krav som skulle gynna miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är en förlorad möjlighet, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Även i de offentliga upphandlingar som rör resandebör det ställas högre krav på hållbarhet. Utrymmet för att göra det är mycket stort, enligt den nya lagen om offentlig upphandling.

– Den som tar hållbarhet på allvar kommer i ett tidigt skede att behöva ta itu med frågan om resor, säger Helena Myrman, projektledare för Nätverket Schyst resande. Hur vi reser får effekter inte bara för planeten i stort utan även för alla de människor som arbetar längs vägen och på resmålen. Det inverkar på mänskliga rättigheter och formar samhällsutvecklingen.

Om några dagar går Sverige till val och så småningom tillträder nya folkvalda runtom i landet.

– Vi uppmanar alla nya och gamla makthavare och beslutsfattare i offentlig sektor att ta vara på möjligheterna att ställa högre krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i upphandlingar och i resepolicyer.

Nyckelord

Kontakter

Helena Myrman, projektledare för Nätverket Schyst resande, 070-257 03 04

Dokument

Länkar

Om

Nätverket Schyst resande
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

http://www.schystresande.se

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Svenska kyrkan, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, RealStars, IOGT-NTO samt Union to Union. Vi lyfter frågor om hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter.

Följ Nätverket Schyst resande

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.