AcadeMedia

Offentlighetsprincipen olämplig för privata skolaktörer

Dela

Redan idag finns ett tydligt regelverk som bidrar till öppenhet och transparens men offentlighetsprincipen i sin helhet är inte anpassad för, eller ens lämplig, att tillämpa på privata företag.

Det är oklart vilken nytta som införandet av offentlighetsprincipen i fristående skolor kommer att medföra och regeringen har inte lyckats definiera vilka problem som den vill lösa genom en sådan radikal lagändring.

Redan idag finns ett tydligt regelverk som bidrar till öppenhet och transparens men offentlighetsprincipen är inte anpassad för, eller ens lämplig att tillämpa på privata företag. Det är några av AcadeMedias synpunkter på remissen över promemorian –Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag.

Offentlig sektor är konstruerad, organiserad och finansierad efter offentlighetsprincipen, men det är inte privat sektor. För ett börsnoterat bolag som AcadeMedia finns exempelvis ett stort regelverk som omfattar aktiemarknaden, något som utredningen om offentlighetsprincipen inte tagit fasta på.

– Öppenhet, inom det som handlar om skolverksamhet är i grunden bra. Till exempel har vi sedan många år redovisat våra kvalitetsresultat öppet. Men det går inte att jämställa offentliga aktörer med privata när det handlar om offentlighetsprincipen eftersom vi har olika förutsättningar för vår verksamhet. säger Marcus Strömberg vd och koncernchef AcadeMedia.

Istället för införande av offentlighetsprincipen föreslår AcadeMedia därför en ”anpassad offentlighetsprincip” genom följande alternativa lösningar.

  1. Utvidgad uppgiftsskyldighet

Genom att tydligt identifiera vilka uppgifter och dokument i verksamheten som i större utsträckning än i dag behöver vara offentliga kan lagstiftningen ändras för att ändamålsenligt öka allmänhetens insyn.

  1. Utvecklad reglering kring den kommunala insynsrätten

Regleringen kring den kommunala insynsrätten utvecklas för att i större utsträckning möta allmänhetens behov av insyn.

  1. Allmänheten ges motsvarande insynsrätt som kommunerna

Skollagen kompletteras med en bestämmelse som ger allmänheten motsvarande insyn som kommunen beträffande vissa delar av verksamheten.

 

 

För mer information

Jonas Nordström, chefsjurist AcadeMedia

Tel: 072-217 48 35

Anders Porelius, presschef AcadeMedia

073-0894380

Nyckelord

Bilder

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CETPressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

Friskolor - en naturlig och viktig del av utbildningssystemet26.2.2020 10:36:46 CETNyheter

Friskolor har funnits i över 30 år. Idag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. Över 73 000 lärare, 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Rebecca Roth ordförande i LR:s Studerandeförening vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner, bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum