Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Dela

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

— För ungefär en fjärdedel av barnen ansökte föräldrarna gemensamt om omvårdnadsbidrag men av dessa är det sedan endast 11 procent som verkligen delar på utbetalningen. I nästan åtta av tio fall är det mamman som får hela utbetalningen, och i bara ett av tio pappan, säger Magdalena Kubien på Försäkringskassans analysavdelning.

En annan sak som statistiken visar är att de allra flesta barn som får omvårdnadsbidrag, 73 procent, hade diagnoser inom området ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar”. När det kommer till merkostnadsersättning är dock diagnosbilden mer spridd.

— Vi har sett att andelen barn med psykiska diagnoser ökade för vårdbidraget under många år och att det fortsatt så även inom det nya omvårdnadsbidraget. Nu kan vi också se att nästan två tredjedelar av barnen finns inom två diagnoser - ”F84 genomgripande utvecklingsstörningar” och ”F90 hyperaktivitetsstörningar”. Inom dessa diagnoser ryms bland annat autism och ADHD, säger Magdalena Kubien.

I april 2022 fanns det 69 917 barn som var berättigade till omvårdnadsbidrag, 23 650 flickor och 46 267 pojkar medan 1 785 barn var berättigade till merkostnadsersättning, 721 flickor och 1 064 pojkar.

Läs statistiken i sin helhet här:

Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag

Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn


Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

Fler får assistansersättning efter lagändringar20.5.2022 09:02:23 CEST | Pressmeddelande

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum