Akademiska sjukhuset

Ökad automation och slutenvårdsdoser ska stärka läkemedelsförsörjningen på Akademiska

Dela

Akademiska sjukhuset har som mål att ligga i framkant inom sjukhusfarmacin i Sverige och gör det inom flera områden redan idag. Nu bygger sjukhuset en mer effektiv läkemedelsförsörjning där manuella informationsöverföringar elimineras, med målet att öka patientsäkerheten vilket uppmärksammas på världsfarmaceutdagen 25 september.

Elinor Gising är farmaceut på läkemedelsförsörjningen på Akademiska sjukhuset, en av fyra enheter där farmaceuter arbetar.
Elinor Gising är farmaceut på läkemedelsförsörjningen på Akademiska sjukhuset, en av fyra enheter där farmaceuter arbetar.

– Vi strävar efter att skapa en helhetslösning för läkemedelsförsörjning som vi hoppas blir den mest avancerade och kompletta i landet. Den bygger på idéer och erfarenheter från Sverige men även utlandet. Bland annat planeras för så kallad sluten läkemedelskedja, säger Hans Sjöberg, chef för enheten läkemedel och farmaci på Akademiska sjukhuset.

En sluten läkemedelskedja innebär att riskmoment såsom manuella informationsöverföringar helt elimineras – från läkemedelsordination, via produktion och iordningsställande till administrering. För att uppnå detta behöver man bland annat införa en så kallad slutenvårdsdos till inneliggande patienter; att tabletter och kapslar med läkemedel förpackas för varje patient och doseringstillfälle i dospåsar.

– Kopplat till produktionen av slutenvårdsdoser planeras ett avancerat system för farmaceutisk validering, System Assisted Pharmacist VALidation (SAPVAL), där läkemedelsordinationer kopplas ihop med data från journalsystemet, för att patientspecifikt kunna identifiera och åtgärda riskordinationer. Här samverkar Akademiska i ett forskningsprojekt tillsammans med enheten människa-dator interaktion vid Uppsala universitet för att skapa en mjukvara som tillämpar machine learning, säger Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset.

I Sverige är farmaceuter ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. På Akademiska sjukhuset arbetar flertalet farmaceuter inom enheten läkemedel och farmaci som bildades 2019 och utgör sjukhusets sjukhusapoteksfunktion.

Sjukhusets farmaceuter finns på fyra enheter:

- Läkemedelsberedningen med fokus på cytostatika och aseptiska beredningar såsom parenteral nutrition till för tidigt födda barn.
- Läkemedelsförsörjningen, som förser hela sjukhuset samt Lasarettet i Enköping med läkemedel och vätskor. Enheten arbetar även med sortimentsfrågor, resthantering, kvalitetsgranskning och regionala och lokala rutiner för läkemedelshantering.
- Klinisk farmaci, cirka 20 enheter/avdelningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som dagligen bemannas av apotekare och receptarier. Apotekarna fungerar främst som stöd för läkarna, genomför läkemedelsgenomgångar, stöttar vid ordination (framförallt vid utskrivning) och håller patientsamtal. Receptarierna vänder sig mer till sjuksköterskorna och fokuserar på läkemedelshantering, beställning och iordningställande av läkemedel vid hemgång mm.
- Kliniska prövningar, en liten enhet som hanterar dokumentation kring och iordningställande av läkemedel vid läkemedelsprövningar som genomförs på sjukhuset.


Nota bene. Farmaceuter i världen bidrar på många sätt till medborgarnas hälsa, men ibland lite i det tysta. Målet med Världsfarmaceutdagenär att visa hur farmaceuter bidrar till säkra och effektiva läkemedel av hög kvalitet och verkar för en optimal nytta av läkemedlen med farmaceutiska tjänster, bland annat med hjälp av modern hälsoteknik. (Källa: Svensk Farmaci 7 september 2020)


För mer information, kontakta:
Hans Sjöberg, chef för enheten läkemedel och farmaci på Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 26 51, e-post: hans.sjoberg@akademiska.se

Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare, tel: 073-905 92 63, e-post: ulrika Gillespie@akademiska.se

Bilder

Elinor Gising är farmaceut på läkemedelsförsörjningen på Akademiska sjukhuset, en av fyra enheter där farmaceuter arbetar.
Elinor Gising är farmaceut på läkemedelsförsörjningen på Akademiska sjukhuset, en av fyra enheter där farmaceuter arbetar.
Ladda ned bild
Apotekare inom Läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset
Apotekare inom Läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny process ska öka tillgången på organ för transplantation9.10.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Trots en stark donationsvilja i befolkningen utförs få donationer i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. För att öka tillgången på njurar och andra organ pågår nu ett breddinförande av DCD nationellt. Detta innebär att kriterierna utökas och även omfattar avlidna, inte som tidigare endast hjärndöda som får livsuppehållande behandling. Under våren ska berörd personal på Akademiska utbildas i den nya processen. Förändringen uppmärksammas med anledning av europeiska donationsdagen 11 oktober.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum